Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Projekt "Morze Zieleni"

Idea - „Międzyzdroje - morze zieleni" jest kontynuacją idei rozwoju miasta w poszanowaniu środowiska przyrodniczego i wykorzystaniu jego bogactwa naturalnego (m. in. Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński, Woliński Park Narodowy). W zagospodarowaniu obszarów zostały zaproponowane organiczne formy i kształty w postaci poziomych, lekko falujących linii. Jest to nawiązanie do naturalnego ukształtowania linii brzegowej i wydm.
Formy zieleni są elementami, które mogą ożywić i odnowić przestrzenie miejskie, szczególnie przestrzenie publiczne, będące wizytówką każdego miasta. We współczesnym mieście odpowiednio wprowadzana zieleń może znacząco wpłynąć na istniejącą kompozycję przestrzenną. Formy zieleni powinno się traktować jak narzędzie planistyczne służące rewitalizacji przestrzeni publicznych miast jako tych, które wpływają najbardziej na wizerunek całego miasta. Zapewniając odpowiednią jakość przestrzenną zarówno mieszkańcom jak odwiedzającym można polepszyć standard ich życia i poniekąd kierunkować ich zainteresowania czy preferencje.
Zieleń miejska, zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych, staje się więc coraz bardziej docenianym składnikiem układów urbanistycznych, zarówno planowanych, jak i istniejących w których istnieje możliwość stworzenia czy też przywrócenia zieleni. Tereny zieleni miejskich pełnią funkcje rekreacyjne, ekologiczne i zdrowotne - wpływają na złagodzenie lub eliminacji uciążliwości życia w miastach, kształtowanie układów urbanistycznych, wprowadzają  ład przestrzenny oraz nadają specyficzny i indywidualny charakter miastu, dlatego też należy zahamować spadek powierzchni terenów zielonych oraz poprawić stan istniejących. Głównym celem projektu jest poprawa jakości Środowiska miejskiego w Mieście Międzyzdroje.