Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Park Przyrodniczy

Znajdujemy się w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego. Nowocześnie urządzone wystawy muzeum stanowią najlepsze źródło wiedzy o walorach przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego i całej wyspy Wolin, na której się znajdujemy. Można tu z bliska obejrzeć charakterystyczne dla tego obszaru bogactwo roślin, zwierząt i bałtyckiego bursztynu, wraz z repliką rekordowej, ważącej ponad 9 kg, bursztynowej bryły, jaką udało się znaleźć w okolicach Kamienia Pomorskiego.   Woliński Park Narodowy uważany jest za klejnot pomorskiej przyrody i naturalne muzeum.

To tutaj znajduje się najwyższe w Polsce klifowe wybrzeże, piękne lasy- wzniesienia, moreny czołowe (do 115m n. p. m.) i ładne piaszczyste plaże. Nie ma takiego drugiego miejsca w Polsce, gdzie możemy zobaczyć wysokie na ponad 90 metrów klify i wybrzeże, które pod wpływem abrazji przesuwa się co roku o blisko metr.

Woliński Park Narodowy z siedzibą w Międzyzdrojach utworzono w 1960 roku w naturalnym środowisku wyspy Wolin. Włączenie do granic parku w 1996r. obszaru 1 mili morskiej wód przybrzeżnych Bałtyku, a także szeregu wysepek położonych we wstecznej delcie Świny i otaczających je wód Zalewu Szczecińskiego uczyniło z WPN pierwszy w Polsce park narodowy o charakterze morskim.

Ze względu na występowanie na terenie WPN-u obszarów podmokłych park stanowi prawdziwy ptasi raj. Ogółem stwierdzono tutaj występowanie ponad 200 gatunków ptaków.  Należy tu wymienić takie rarytasy jak  bieliki (symbol Parku), wodniczki, kanie, krogulce, kobuzy, bataliony, zimorodki, ostrygojady i sowy.

Około 41% terenów Wolińskiego Parku Narodowego zajmują lasy. Oprócz nich, można tu podziwiać jeziora, wydmy, klifowe wybrzeże morskie (w tym Zalewu Szczecińskiego) leśne polany, pola i łąki. W Parku zachowało się bogactwo dzikiej przyrody. Rosną tu buki, dęby i sosny także stare drzewa uznane za pomniki przyrody. Głównym gatunkiem w lasach jest sosna, która zajmuje 68% lądowej powierzchni parku. 23% zajmuje buk, 7% dąb a inne gatunki (świerk, modrzew, daglezja, brzoza) pozostałą część. Godny uwagi jest również fakt, iż średni wiek lasów parku wynosi aż 130 lat. Wśród zespołów leśnych szczególnie dobrze zachowały się lasy bukowe, których struktura zbliżona jest do lasów naturalnych. Najlepiej zachowane zespoły buczyn są chronione w obszarach ochrony ścisłej, których na ogólnej powierzchni 11 tys. ha  parku wyznaczono w formie rezerwatów ścisłych aż 7.  
Najbardziej unikalne i interesujące okazy roślinne objęto ścisłą ochroną np. zimoziół północny, 16 gatunków storczyków, mikołajek nadmorski, bluszcz pospolity, pnącze - wiciokrzew pomorski oraz paproć - długosz królewski.

Na terenie Wolińskiego Parku Narodowego utworzono Zagrodę Pokazową Żubrów -największych ssaków Europy, gdzie zwiedzający mają możliwość kontaktu z żywymi zwierzętami.  Ciekawostką jest, że imiona wszystkich żubrów zaczynają się na litery PO ( Poland ). I tak w stadzie można spotkać Poznaniaka, Powsinogę lub Potencjał. Oprócz żubrów na terenie zagrody można zobaczyć jelenie, dziki, sarny, a pobliskiej wolierze także orły bieliki.    
Dla tych wszystkich, którzy chcą indywidualnie odkrywać przyrodę, utworzono szlaki turystyczne ( czerwony nadmorski, niebieski – wokół Zalewu Szczecińskiego i zielony najczęściej uczęszczany przez rowerzystów i piechurów ). Ponadto funkcjonują tu ścieżki edukacyjne, na które serdecznie zapraszamy!

Panorama 360o


Mapa