Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Szlak Świętego Jakuba

Szlak Św. Jakuba - przez Międzyzdroje przebiega jeden z najstarszych pielgrzym­kowych szlaków w Europie, który łączy w sobie duchowość, obcowanie z naturą, od­krywanie dziedzictwa kulturowego oraz turystykę aktywną. Szlak oznaczony jest żół­tą muszlą na niebieskim tle.

Wytyczony został na terenie gminy, Wolińskiego Parku Narodowego i terenach Nadleśnictwa Międzyzdroje. Do naszej gminy szlak prowadzi z Wolina przez Płocin, Karnocice, Lubin, Wicko, Zalesie i liczy 24,5 km. Natomiast ko­lejny etap ma swój początek przy węźle szlaków przy siedzibie WPN, prowadzi z Mię­dzyzdrojów przez Przytór, Ognicę, Warszów, do przeprawy promowej w Świnoujściu i liczy 20,5 km.

Jakobsweg - durch Międzyzdroje führt einer der ältesten Pilgerwege in Europa, der die Spiritualität, den Kontakt mit der Natur, die Entdeckung des kulturellen Erbes und den aktiven Tourismus in sich verbindet. Der Weg ist mit einer gelben Muschel auf blauem Grund markiert. Er wurde auf dem Gebiet der Gemeinde Międzyzdroje, des Nationalparks Wollin und des Forstamtes Międzyzdroje abgesteckt. Zu unserer Gemeinde führt der Weg von Wollin über Płocin (dt. Plötzin), Karnocice (dt. Karzig), Lubin (dt. Lebbin), Wicko (dt. Vietzig) und Zalesie (dt. Laatziger Ablage) und seine Länge beträgt 24,5 km. Sein nächster Abschnitt beginnt hingegen am Knotenpunkt der Wanderwege am Sitz der Verwaltung des Nationalparks Wollin und führt von Międzyzdroje über Przytör (dt. Pritter), Ognica (dt. Werder), Warszöw (dt. Ostswine) bis zur Fährstelle in 5winoubcie und ist 20,5 km lang.

Trail of Saint Jakub - one of the oldest pilgrimage routes in Europe runs thro­ugh Międzyzdroje, which combines spirituality, communing with nature, discovering cultural heritage and active tourism. The trail is marked with a yellow shell on a blue background. lt was marked out in the commune, the Wolinski National Park and the Międzyzdroje Forest District. Our route leads from Wolin through Plocin, Karnocice, Lubin, Wicko, and Zalesie to 24.5 km. However, the next stage starts at the junction of routes at the headquarters of the National Park, runs from Międzyzdroje through Przytör, Ognica, Warszöw, to the ferry crossing in Swinoujscie and it is 20.5 km long.