Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Ścieżka przyrodnicza Drożkowe Łąki

Ścieżka przyrodnicza Drożkowe Łąki - skrywa tajemniczy świat paproci, min.: oka­załego długosza królewskiego. Ścieżka „Paprocie" wiedzie przez podmokłe siedlisko, w którym możemy podziwiać piękne kosaćce, firletkę poszarpaną, wiciokrzew pomor­ski, turówkę wonną zwaną żubrówką.

Ciekawostką jest miejsce, w którym zobaczyć można efekty pracy bobrów. Lokalizacja ścieżki jest wyjątkowo korzystna. Aby do niej dotrzeć, jadąc z Międzyzdrojów w stronę Świnoujścia, przy rondzie zlokalizowanym za Międzyzdrojami należy zatrzymać samochód i dalej podążamy już pieszo. Początko­wo ścieżka prowadzi wzdłuż nasypu drogowego, jednak niedaleko potem skręcamy do lasu i zaczynamy przyrodniczą przygodę.

W związku z remontem drogi S3 - brak dostępu. 

Naturpfad Drożkowe Łąki - verbirgt die geheimnisvolle Welt der Farne, unter ande­rem: den prächtigen Königsfarn und viele andere interessante Pflanzen. Der Pfad „Papro­cie" (dt. Farne) führt durch ein sumpfiges Gebiet, in dem wir wunderschöne Schwertlilien, Kuckucks-Lichtnelke, Wald-Geißblatt und duftendes Mariengras, auch als Bisongras be­zeichnet, bewundern können. Interessant ist auch der Ort, wo man die Folgen der Biber­tätigkeit sehen kann. Die Lage dieses Pfades ist äußerst vorteilhaft. Um ihn zu erreichen, wenn Sie von Międzyzdroje nach 5winoubcie fahren, sollten Sie am Kreisverkehr hinter Międzyzdroje geradeaus ca. 200 m fahren. Dann halten Sie das Auto an und gehen Sie zu Fuß weiter. Anfangs führt der Weg entlang dem Straßendamm, aber nicht lange danach biegen Sie in den Wald ein und beginnen Sie Ihr Abenteuer in der Natur.

 

Aufgrund der Renovierung der Straße S3 - keine Zufahrt.

Droikowe t.4ki nature trail - hides the mysterious world of ferns, among others: the magnificent royal fern and many other interesting plants. The "Ferns" path leads through a wetland habitat, in which we can admire beautiful irises, ragged robin, hon­eysuckle, sweet grass. Very interesting is the place, where you can see the effects of beaver work. The location of the path is extremely beneficial. To reach it, going from Międzyzdroje to Swinoujscie, at the roundabout located behind MiQdzyzdroje, go straight for about 200 m. There, stop the car and continue on foot. Initially, the path leads along the road embankment, but not long after that we turn into the forest and start a natural adventure.

 

Due to the renovation of the S3 road - no access.


 

 


Mapa

OpenStreetMap & OpenLayers - Marker Example

Audio

Drożkowe łąki