Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Operacja pn. „ Odkryj bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią”

Operacja pn. „ Odkryj bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią” mająca na celu promowanie i odkrywanie walorów atrakcji turystycznych Gminy Międzyzdroje i obszaru LGD, poprzez wydanie folderu promocyjnego, przeprowadzenie gry miejskiej przy wykorzystaniu wytyczonych nowych i już istniejących szlaków turystycznych z zastosowaniem nowego znaku towarowego – Mewci Ewci  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywany wynik operacji: organizacja 1 wydarzenia  - gry miejskiej, wydanie  folderów promocyjnych w wersji polskiej i niemiecko - angielskiej