Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

GRA MIEJSKA „SZLAKIEM LEŚNEJ PRZYGODY Z MEWCIĄ EWCIĄ”

W sobotnie przedpołudnie, 13 listopada br. o godz. 11:00, zgodnie z regulaminem gry miejskiej, wystartowały pierwsze grupy „ Szlakiem leśnej przygody z Mewcią Ewcią”.

W grze udział wzięło łącznie 29 osób, podzielonych na 5 – osobowe zespoły. Uczestnicy gry, zaopatrzeni w mapkę szlaku oraz kartę do gry, mieli za zadanie przejść ok. 3 km. trasę wykonując przy tym w wyznaczonych 5 punktach kontrolnych przygotowane zadania.

 

Trzeba było min.: odgadnąć rebus, rozwiązać równanie czy też z rozsypanych liter ułożyć prawidłowe hasło. Trasa, którą poruszali się uczestnicy gry stanowi element szlaku pieszego, który wytyczony został w ramach realizacji projektu pn. „Odkryj bogactwo natury i kultury wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią”, współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Start i meta gry znajdowały się przy Informacji Turystycznej, gdzie w ramach ww. projektu stanęła rzeźba, przedstawiająca naszą bohaterkę.

Rzeźba Mewcia Ewcia została odlana z brązu przez Artystyczną Odlewnię Metali „Art – Odlew” z Opola i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających międzyzdrojską promenadę. Wiele osób robi sobie z Mewcią Ewcią pamiątkowe zdjęcia a każdy kto pogładzi dzióbek Mewci Ewci na pewno powróci szczęśliwym do Międzyzdrojów. W ramach ww. projektu, na trasie szlaku pieszego przygotowaliśmy również ciekawy mural, który zdobi jeden z garaży przy ul. Książąt Pomorskich 9, od strony Parku Zdrojowego.

 

Zgodnie z regulaminem gry, na przebycie trasy drużyny miały maksymalnie 2 godz. W praktyce okazało się, że wystarczyły zaledwie 43 minuty, by ukończyć grę. Tym wynikiem zwycięstwo zapewniła sobie drużyna pn. „Pomidorki” ( Katarzyna Gałda, Antonina Jankowska, Aleksandra Krupińska i Zuzanna Krupińska ). Zwycięzcy odebrali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy gry, którzy ją ukończyli otrzymali specjalnie przygotowaną na tę okoliczność pluszową maskotkę, oczywiście  Mewcię Ewcię. 

Anetta Czyżak

UM Międzyzdroje

 

 

                                                

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. „ Odkryj bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią” mająca na celu promowanie i odkrywanie walorów atrakcji turystycznych Gminy Międzyzdroje i obszaru LGD, poprzez wydanie folderu promocyjnego, przeprowadzenie gry miejskiej przy wykorzystaniu wytyczonych nowych i już istniejących szlaków turystycznych z zastosowaniem nowego znaku towarowego – Mewci Ewci  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020