Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

II Edycja gry miejskiej „Czytelnik na tropie książek”

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, Gmina Międzyzdroje oraz 10 Szczep „Gniazdo” ZHP zapraszają do wzięcia udziału w II edycji gry miejskiej pt. „Czytelnik na tropie książek”, która odbędzie się 21 sierpnia 2021 r. o godzinie 11.00 w Międzyzdrojach.

Gra miejska staje się jedną z najpopularniejszych metod pracy z młodym odbiorcą. Polega na  rozwiązywaniu zagadek i wykonywaniu określonych zadań w przestrzeni miejskiej. Ważnym elementem gry jest rywalizacja między grupami oraz dotarcie uczestników jak najszybciej do mety.

Do zabawy zapraszamy rodziny z dziećmi – zarówno mieszkańców Gminy Międzyzdroje jak i turystów. Gra będzie polegać na odnalezieniu 15 punktów wyznaczonych na terenie Międzyzdrojów. Grupy na każdej bazie za wykonanie wyznaczonego zadania otrzymają zagadkę naprowadzającą do następnego punktu. Wygrywa drużyna, która zaliczy wszystkie bazy i dotrze jako pierwsza na metę. Miejscem startu będzie Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach.

W grze może wziąć udział maksymalnie 12 grup (decyduje kolejność zgłoszeń), liczących od 2 do 5 osób. W każdej drużynie musi być minimum jedna osoba powyżej 18. roku życia. Aby przystąpić do gry należy dokonać zgłoszenia najpóźniej do 19 sierpnia 2021 r. do godz. 17.00 osobiście w bibliotece lub drogą mailową pod adresem: biblioteka.miedzyzdroje@poczta.internetdsl.pl

W formularzu prosimy o podanie składu osobowego grupy (imię i nazwisko każdego z członków drużyny oraz wiek dzieci) z zaznaczeniem kto będzie kapitanem drużyny oraz o podanie kontaktowego numeru telefonu. Warunkiem przystąpienia do zabawy jest wypełnienie i podpisanie zgody na udział w grze przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną obowiązują zasady bezpieczeństwa związane z pandemią. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe. W grze mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe.

Gwarantujemy dobrą zabawę oraz nagrody dla wszystkich uczestników gry.

Gra miejska połączona jest z konkursem o tematyce patriotycznej dla dzieci i młodzieży z Gminy Międzyzdroje. Partnerami gry miejskiej są: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach, Woliński Park Narodowy, Klub Sportowy „Fala” Międzyzdroje, Klub Przewodników PTTK „Na Wyspach”, Oddział PTTK w Międzyzdrojach, Zakład Ochrony Środowiska, Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzdrojach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyzdrojach, Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach, Two Sisters bistro & cafe, Restauracja Neptun, Spółka Nowe Centrum, Bałtycki Park Miniatur, Villa Martini oraz Terminal Promowy Świnoujście.

Więcej informacji udzielają bibliotekarze pod nr tel. 91 32 80 442. Regulamin i potrzebne załączniki dostępne są na stronie www.biblioteka.miedzyzdroje.pl

Bibliotekarze


Publikacja

Zgoda na udział w II edycji gry miejskiej "Czytelnik na tropie książek”


Publikacja

Regulamin II edycji gry miejskiej "Czytelnik na tropie książek”