Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Stowarzyszenie Obywatelskie "KLIF"

Mamy przyjemność się przedstawić.
Stowarzyszenie KLIF powstało z potrzeby działania na rzecz społeczności lokalnej, która chce mieć wpływ na decyzje władz dotyczące jej bezpośrednio oraz środowiska, w którym żyje. Stowarzyszenie KLIF ma status stowarzyszenia zwykłego działającego w oparciu o zasadę „nie dla zysku” w myśl Ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie. Nie prowadzimy żadnej działalności komercyjnej.
Członkowie Stowarzyszenia są ludźmi w różnym wieku i różnych zawodów, którzy poświęcają część swojej energii i wolnego czasu na odbudowanie więzi międzyludzkich niezbędnych do zorganizowania się w społeczeństwo obywatelskie, świadome swoich praw i obowiązków. Należy bowiem znać swoje prawa i nauczyć się aktywnie z nich korzystać.

Wystąpiliśmy też przeciwko planom budowy we wsi hoteli i apartamentowców, co pozbawiłoby jej mieszkańców dochodów z dotychczasowej turystyki przyjaznej przyrodzie. Uchroniliśmy też kolejne tereny przed wyprzedażą, dzięki czemu Lubin zyskał plac zabaw i teren rekreacyjny z bezpiecznym dojściem do wody.
Lubin zasługuje na każdą pomoc w walce o zachowanie unikalnego krajobrazu pełnego dzikich zwierząt... Na tym polega nasze bogactwo. Takich miejsc jak nasz region jest już w Europie tylko osiem!
Dbajmy o tę wspaniałą Przyrodę, bo to nasza dostatnia przyszłość, (jeśli nie pozwolimy zabudować Lubina apartamentowcami i hotelami na 200 miejsc, jak czytamy w Projekcie Zmiany Studium…).
Turyści, którzy tu trafiają, w większości wracają do nas po ten spokój i ciszę i tę zachowaną dzikość, pierwotność. Rozwijajmy turystykę indywidualną, brońmy się przed masową. Podnieśmy naszą atrakcyjność umożliwiając przyjezdnym uprawianie wędkarstwa, obserwowanie ptaków i innych dzikich zwierząt. Z łatwością możemy tym sposobem wydatnie przedłużyć sezon i nie potrzebujemy większych ilości turystów niż się przewiduje w działalności ekoturystycznej. Nie pozwólmy zniszczyć Lubina ludziom, którzy w pogoni za zyskiem nie zauważyli, że świat się
zmienia.
Działamy w myśl Art.3 dział 2 pkt.2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Nie działamy w celu osiągnięcia zysku.
Art.4.dział 1 punkt 1b - udzielamy nieodpłatnej pomocy w celu zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa punkt 5a - działamy na rzecz integracji cudzoziemców
„ 10 - „ na rzecz osób w wieku emerytalnym
„ 16 - „ na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego
„ 18 - „ ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
„ 22a- udzielamy poradnictwa obywatelskiego

Rok utworzenia: 2011 r.

Funkcjonujemy: poniedziałek - piątek godz.12:00 – 15:00.

Kontakt:

Stowarzyszenie Obywatelskie KLIF z siedzibą w Lubinie
ul. Wodna 3A Lubin
72 – 500 Międzyzdroje
e-mail: stowarzyszenie.klif@gmail.com

tel. 91 328 42 32