Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej Funkcjonariuszy Straży Granicznej „Pogranicznik”

Rok utworzenia: 2012 r.

Obszar działania: Działalność w obszarze kulturowo -  oświatowym oraz w obszarze kultury fizycznej i sportu.

Działalność całoroczna: na obszarze całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kamieńskiego i terenu Gminy Międzyzdroje.

Kontakt:

ul. Cicha 3
72 – 500 Międzyzdroje,
e-mail: kzachar@vp.pl