Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział w Międzyzdrojach

Oddział PTTK w Międzyzdrojach prowadzi n/w działalność statutową oraz gospodarczą. Oddział posiada dwa obiekty hotelowe w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 2 i przy ul. Dąbrówki 11. Organizacja turystyki, obsługa przewodnicka wycieczek, rajdy, spływy kajakowe, w tym propagowanie piękna regionu i kraju, krzewi zamiłowania krajoznawcze i umiejętności turystyczne, popularyzację walorów rekreacji ruchowej.

Działalność Oddziału poprzez kluby i koła:

   • Klub Przewodników „ Na wyspach” w Międzyzdrojach
   • Koło Miejskie w Międzyzdrojach
   • Koło „ Baszta Kaszana” w Trzebiatowie
   • Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze „Łaziki" Szkoła Podst. Nr 2 w Kamieniu Pomorskim

Rok utworzenia: 1948; reaktywowany 1971

Nr KRS : 0000073771

Działalność w obszarze: wiedza ekologiczna, ochrona środowiska przyrodniczego, popularyzacja walorów krajoznawczych i turystycznych Polski; prowadzenie działalności przewodnickiej  50 przewodników , szerzenie kultury turystycznej , propagowanie  zdrowych walorów rekreacji i wypoczynku

Całoroczna działalność: Informacja turystyczna PTTK , sprzedaż  folderów znaczków i map turystycznych .Działalność hotelowa  50 miejsc noclegowych, organizacja pobytu dla grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych  i grup rodzinnych.

Wsparcie finansowe i poza finansowe Gminy: Rajdy Turystyczne „Guide Tour, wyjazdowe wycieczki krajoznawczo – poznawcze dla Koła Miejskiego PTTK w Międzyzdrojach, współpraca przy tworzeniu wydawnictwa PTTK o Eugeniuszu Kędzierski.

Kontakt : tel. 91 32 80 462

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze  Oddział w Międzyzdrojach

ul. Kolejowa 2
72-500 Międzyzdroje
e-mail: pttkomiedzyzdroje_xl@wp.pl

www.pttk-miedzyzdroje.com