Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Wolińskiej

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Dlaczego warto się do nas zapisać?

Treningi sportowe, nauka języków, plastyka, taniec, lekcje muzyki… Posyłasz dziecko na tyle zajęć, ale się nadal zastanawiasz? Przynależność do harcerstwa też zyska wielkie korzyści dla Twojej pociechy. Aby skutecznie wspierać młodego człowieka realizujemy różne działania. 

Na zbiórkach dziecko przybiera różne role, uczy się zabierać głos, rozwiązywać konflikty, decydować. Pokonuje nieśmiałość, adaptuje umiejętności potrzebne na każdym etapie życia. Zawiązuje przyjaźnie spotykając się na zbiórkach i wyjazdach. Pomagają sobie na wzajem w trudnych chwilach, przeżywają zdarzenia zmieniające znajomość w przyjaźnie. Powodujemy, że staje się ambitne, kreatywne, otwarte na innych.
Zuchy i harcerze zobowiązują się przestrzegać Prawa Zucha lub Prawa Harcerskiego. Wyrabiamy w młodzieży świadomość, że jest coś więcej, niż tylko świat zamknięty w telefonie. Skoro Twoje dziecko jest już obciążone szkołą i dodatkowymi zajęciami, to przynajmniej zarezerwuj mu czas na harcerstwo.  

Rok utworzenia: 
- Związek Harcerstwa Polskiego - funkcjonuje na terenie gminy Międzyzdroje od września 1947 r.
- X Szczep "Gniazdo" ZHP - 23.10.2017 r.
- 44 Gromada Zuchowa "Pracowite Pszczółki" – 4.10.2006 r.
- 34 Drużyna Harcerska "Orlęta" im. Orląt Lwowskich – grudzień 1975 r.
- Harcerski Klub Pożarniczy "Feniksy" - 24.02.2017 r.
- 3 Drużyna Harcerska "Gryfy Wolińskie" w Wolinie - 22.02.2012 r.

Nr KRS: 0000278582
Działalność w obszarze: oświatowym, forma wychowania młodzieży posługująca się harcerskimi formami pracy.
Całoroczna działalność: edukacyjna wśród dzieci i młodzieży z gminy Międzyzdroje, posługująca się harcerską metodą wychowawczą. 
Wsparcie finansowe i pozafinansowe Gminy: (bezpłatna możliwość korzystania z infrastruktury, obiektów i pomieszczeń Gminy Międzyzdroje).

Organizacja: 
- organizator ogólnopolskiego projektu "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych",
- organizator harcerskiego happeningu w Święto Flagi RP i współorganizator "Biegu po Kulturę", 
- organizacja wystaw historycznych, gier miejskich i konkursów o charakterze patriotycznym,
- propagowanie akcji "Betlejemskie Światło Pokoju" w Gminie Międzyzdroje,
- pomoc przy  Dniach Kresowego Żołnierza Armii Krajowej/ Wakacje dla Bohatera
- współorganizator Ogólnoświatowych Akcji Sprzątania Świata
- współpraca m.in. z Wolińskim Parkiem Narodowym, Ochotniczą Strażą Pożarną, 8 Dywizjonem Przeciwlotniczym z Dziwnowa, Domem Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach,
- uczestnictwo przy uroczystościach państwowych i międzynarodowych.

Kontakt:
(Międzyzdroje)
pion zuchowy - 44 GZ "Pracowite Pszczółki": tel. 535 193 453
e-mail: ewelina.wancisiewicz@zhp.net.pl
pion harcerski - 34 DH "Orlęta": tel. 691 262 432 
e-mail: tomasz.rychlowski@zhp.net.pl
pion starszoharcerski - HKP "Feniksy": tel. 535 193 453, 691 262 432 

(Wolin)
pion harcerski - 3 DH "Gryfy Wolińskie": tel. 601 527 939 
e-mail: agnieszka.szymanska@zhp.net.pl

Harcówka X Szczep "Gniazdo" Związku Harcerstwa Polskiego 
ul. Kolejowa 33
72-500 Międzyzdroje

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego
Hufca Ziemi Wolińskiej im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu

ul. Stanisława Żeromskiego 28
72 - 600 Świnoujście
e-mail: swinoujscie@zhp.pl

strony: 
www.facebook.com/XSzczep.Gniazdo
www.zachpom.zhp.pl/hufce/hufiec-ziemi-wolinskiej/