Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Koło nr 19 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich to organizacja pożytku publicznego, która zrzesza osoby związane z bibliotekarstwem i informacją naukową ze wszystkich typów bibliotek. Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska bibliotekarskiego, podniesienie prestiżu zawodu i rozwoju kultury czytelnictwa. Ważnym aspektem jest także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotekarzy oraz rozwijanie nowych inicjatyw zawodowych. Zebranie założycielskie Koła    nr 19 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece w Międzyzdrojach odbyło się 7 kwietnia 2011 roku. Uczestniczyło w nim 10 osób. Wybrano Przewodniczącą Koła, którą została Andżelika Gałecka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach. Podczas zebrania założycielskiego gościem honorowym była pani Cecylia Judek, ówczesna przewodnicząca Okręgu Zachodniopomorskiego SBP.  Na podstawie wniosku z 19.05.2011 r. złożonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Międzyzdrojach  do Oddziału Północnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z siedzibą w Goleniowie, uchwałą nr 1 z dnia 15.06.2011 r. powołano Koło SBP nr 19. W kolejnym roku na zebraniu wyborczym w Kole, które odbyło się 30.11.2012, został wybrany nowy Przewodniczący Szymon Głod pracownik MBP w Międzyzdrojach. Funkcję tę piastuje do chwili obecnej. W 2014 r. rozwiązał się Zarząd Oddziału Goleniowskiego SBP. W związku z tym 26.02.2014 r. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SBP Oddziału Północnego podjął decyzję o likwidacji struktury Oddziału. Zarząd Oddziału Szczecińskiego przyjął wtedy wszystkie Koła Oddziału Goleniowskiego w swoje struktury. W czasie swej dziesięcioletniej działalności Koło nr 19 aktywnie wspiera działania podejmowane przez MBP w Międzyzdrojach.  Członkowie Koła współorganizują corocznie konkurs plastyczny w międzyzdrojskiej bibliotece m.in. „Wejdź w świat fantastyki”, „Cztery łapy, czyli literackie spotkanie ze zwierzętami” czy „Bohater literacki – mój autorytet” i są fundatorem nagrody specjalnej.  Członkowie Koła SBP nr 19 promują czytelnictwo i pozytywne postawy społeczne przy organizacji wielu spotkań z pisarzami, aktorami i ludźmi kultury. Koło nr 19wraz z  Zarządem Okręgu Szczecińskiego SBP było współorganizatorem dwóch przedsięwzięć pt. „Ruchome Wykłady Pomorzoznawcze”. Pierwsze z nich, które miało miejsce 21.09.2018 r. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.  W ich ramach prezentowany był wykład pt. „Międzyzdroje na przestrzeni wieków”. Drugie zaś odbyło się 28.11.2018 r. w międzyzdrojskiej bibliotece. Było to spotkanie zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Edukacji „Lider”. Zaprezentowano wtedy prelekcję pt. „Gdzie szukać morza w Szczecinie?  Sposoby miejskiego przewodnika”.  Obecnie Koło SBP nr 19 w Międzyzdrojach liczy 5 osób.