Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”

Nazwa Stowarzyszenia nie jest przypadkowa. Naszym głównym celem jest wspieranie rodzin z gminy Międzyzdroje. Od założenia Stowarzyszenia w 2009 roku tworzymy ofertę, która jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, od najmłodszych do najstarszych jej członków. Organizowane działania, wydarzenia i zajęcia pomagają aktywizować mieszkańców, propagują wspólne i aktywne spędzanie czasu. Skupiamy się przede wszystkim na edukacji społecznej, promocji zdrowego stylu życia, wspieraniu rodzin
i ochronie otaczającej nas przyrody.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

a) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
b) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
c) 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
d) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
e) 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
f) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
g) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
h) 85.59.A Nauka języków obcych
i) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
j) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
k) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej
l) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
m) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
n) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
o) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
p) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
q) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
r) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

ZBIÓRKI PUBLICZNE

Pomagamy mieszkańcom naszej gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej. Mamy doświadczenie w prowadzeniu i koordynacji zbiórek charytatywnych.

 • Zbiórka publiczna na rzecz Zbigniewa Mittelstadta (2014)
 • Zbiórki publiczne na rzecz Mai Mączniańskiej

„Razem pokonamy SMA-ka” (2016)
„Pomóżmy Mai pokonać SMA-ka” (2017)

 • Zbiórki publiczne na rzecz Dominika Suchłabowicza

„Gramy dla Dominika” (2017)
„Wspieramy Dominika Suchłabowicza” (2017)

 • Zbiórka publiczna na rzecz Krzysztofa Trojanowskiego

Pomóżmy wstać „Trojanowi” - zbiórka charytatywna na rzecz Krzysztofa (2020)

 • Zbiórka publiczna na rzecz Romana Jadanowskiego

"RAZEM DLA ROMANA" (2020/21)

PROJEKTY

Realizujemy różnorodne projekty, pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację naszych pomysłów.

 • „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej” - LOWES (2014)
 • „Klubik rodzinny - od juniora do seniora” - MIKRODOTACJE (2015)
 • „Klubik rodzinny - od juniora do seniora” - gmina Międzyzdroje (2015 -  2021)
 • „Przyroda Wapnicy” - Program SPOŁECZNIK (2017)
 • „Wiklina” - Program SPOŁECZNIK (2017)
 • „Szkolne poidełko” - Program SPOŁECZNIK (2017)
 • „Klubik maluszka w Międzyzdrojach” - Program SPOŁECZNIK (2017)
 • „Wspominamy razem” – Program PATRIOTYZM JUTRA (2018)
 • „Akademia zdrowego przedszkolaka”- Program „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji ORLEN – DAR SERCA (2018)
 • „Orszak Neptuna” - Program SPOŁECZNIK (2018)
 • „Gry i zabawy bez prądu” - Program SPOŁECZNIK (2019)
 • „Maseczki do domowej apteczki” - MIKRODOTACJE (2020)

INICJATYWY

 • zajęcia sportowe
 • zajęcia dla małych dzieci
 • spotkania autorskie
 • warsztaty artystyczne
 • jarmarki i kiermasze
 • festyny i imprezy środowiskowe
 • działania charytatywne

Rok utworzenia: 14.01.2009 r., NR KRS 0000321179

Kontakt:

Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”
Wapnica, ul. Jodłowa 3
72-500 Międzyzdroje

e-mail: msrodzina@gmail.com
Strona : www.facebook.com/miedzyzdrojskie.stowarzyszenie.rodzina