Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych

Rok utworzenia: 15.04.2015 r.
KRS:0000553521

Całoroczna działalność:  Wspieranie i realizowanie inicjatyw mających na celu rozwój województwa zachodniopomorskiego, rozwijanie dyplomacji publicznej i obywatelskiej, oraz relacji kulturalnych i gospodarczych pomiędzy społeczeństwem polskim, a innymi społeczeństwami europejskimi i światowymi, zacieśnianie więzi pomiędzy Polską, a Polonią i Polakami za Granicą, wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich,  wspieranie osób i grup defaworyzowanych ze względu na narodowość, wyznanie, status społeczny, płeć, poglądy, promowanie postaw obywatelskich, rozwój relacji społecznych, kulturalnych i gospodarczych pomiędzy regionami Polski i Świata.

Organizacja:Archipelag Pamięci to historyczna gra przygodowa oraz platforma internetowa przedstawiające historię powstawania nowej, powojennej rzeczywistości wsyp Wolin, Uznam i Karsibór. To historia spotkania polskich osadników z niemieckimi mieszkańcami, oraz walki o „normalność” na polskim Dzikim Zachodzie. Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.archipelag.edu.pl

Kontakt:

ul. Górczyńska 44/4
60-132 Poznań

Prezes Fundacji: Mateusz Sikora – 697962298,
e-mail: sikora.mate@gmail.com
Członek Zarządu: Piotr Oleksy ­­– 797184826,
e-mail: poleksy86@gmail.com
Strona: www.centruminicjatyw.org.pl