Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie

PSONI Koło w Wolinie, jedno z 120 Kół terenowych ogólnopolskiego stowarzyszenia, którego misją jest:
- dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,
- wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Koło PSONI w Wolinie powstało 26.05.1995 roku i w chwili obecnej prowadzi 4 placówki dziennego pobytu:

1. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Ostromicach ( placówka szkolna z obowiązkiem szkolnym,
2. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie ( placówka szkolna z obowiązkiem szkolnym
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Przybiernowie - placówka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,
4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie - placówka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej.
Poza bieżącą działalnością Koło organizuje wiele innych działań : działalność Teatru "My" na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr kultury, coroczny organizowany wyjazd na turnus rehabilitacyjny - pomoc w uzyskaniu dofinansowania, organizacja transportu,

- pomoc w uzyskiwaniu różnego rodzaju świadczeń przysługującym osobom niepełnosprawnym.

Od stycznia 2021 roku w wyniku podpisanych z Gminą Międzyzdroje umów  Koło prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Klub Seniora+ w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Dom Samopomocy, jako ośrodek wsparcia świadczy usługi dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. W ŚDS zatrudniona jest  odpowiednio wykwalifikowana kadra prowadząca pracownie: plastyczną, komputerową i kulinarną.

Działalność ŚDS odbywa się przez 5 dni w tygodniu, po 6 godzin bezpośrednich zajęć z   podopiecznymi. Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w postaci indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi, zajęć z zakresu kształtowania umiejętności społecznych, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Celem działalności ŚDS w Międzyzdrojach jest stworzenie warunków zapewniających uczestnikom zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych, życiowych oraz ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy ma za zadanie przyczynić się do zbudowania sieci wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Międzyzdroje.

 

Klub SENIOR +

Klub Senior + jako ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla osób w wieku senioralnym (60+).  Celem Klubu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Pomieszczenia w których jest prowadzona działalność Klubu Senior + oraz ŚDS spełniają standardy i dostosowane są do wymogów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Rok utworzenia: 2007 r.

Nr KRS: 0000293200

Krótki opis dotyczący 1%

Przy okazji rozliczeń podatkowych, zachęcamy i prosimy wszystkich Państwa, żeby pamiętać o naszym stowarzyszeniu. Prosimy o przekazanie swojego 1% podatku na rzecz PSONI w Wolinie. Pamiętajmy: “Dzielmy się dobrem, a powróci ono do nas zwielokrotnione”. Poniżej prezentujemy materiał wideo naszego wolińskiego koła PSONI. Zapraszamy do obejrzenia filmu i przypominamy, że nasz numer KRS to 0000293200.
Z góry dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim Ofiarodawcom.

Tutaj znajdziecie Państwo nasz film na Youtube:  Przekaż 1% dla PSONI Koło w Wolinie

Pamiętajmy o naszych kochanych podopiecznych i pomóżmy. “Dzielmy się dobrem, a powróci ono do nas zwielokrotnione”

Kontakt:

Kierownik ŚDS i Klubu Senior  + w Międzyzdrojach:

Ewa Tomala
sds.miedzyzdroje@psoniwolin.org  
ul. Kolejowa 33
72-500 Międzyzdroje

PSONI Koło w Wolinie
ul. Mickiewicza 14 
72-510 Wolin

telefon: 91 32 61 121,   793942169,  695175579
faks: 91 32 61 121

Adresy e-mail:

zk.wolin@psoni.org.pl
Przewodniczący stowarzyszenia PSONI Koło w Wolinie: Adam Jasiewicz
a.jasiewicz@psoniwolin.org

Wiceprzewodnicząca stowarzyszenia PSONI koło w Wolinie: Bożena Daniluk
b.daniluk@psoniwolin.org