Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Związek Miast Polskich tworzy najnowszą historię polskiej, odrodzonej samorządności. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 300 miast. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich. Skutecznie wspierane są polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechniamy dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Współpracujemy z wieloma podmiotami publicznymi i prywatnymi po to, by stwarzać miastom jak najlepsze warunki dla świadczenia przez nie usług publicznych najwyższej jakości.

Kontakt:
Związek Miast Polskich
ul. Robocza 42
61-517 Poznań

tel.: 61 633 50 50
fax: 61 633 50 60
e-mail: biuro@zmp.poznan.pl
strona: www.zmp.poznan.pl