Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczną ma na celu optymalizację efektów gospodarczych i społecznych wynikających z rozwoju sektora turystyki poprzez szerszą, bardziej konkurencyjną i odpowiadającą oczekiwaniom rynku ofertę turystyczną województwa zachodniopomorskiego. ZROT współdziała z władzami samorządowymi regionu, Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami branżowymi, środowiskami naukowymi i przedsiębiorcami sektora turystyki, zajmującymi się kreowaniem i realizacją regionalnej polityki rozwoju gospodarki turystycznej w województwie zachodniopomorskim.

Kontakt:
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Partyzantów 1
70-222 Szczecin
tel. 91 433 41 26
fax 91 489 48 30

e-mail: 
strona: www.zrot.pl