Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju"

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” jest stowarzyszeniem działającym w celu efektywnego pozyskiwania i zarządzania środkami Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w obszarze gminy Wolin, Golczewo, Świerzno, Dziwnów, Kamień Pomorski i Międzyzdroje. Celem nadrzędnym stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich inicjatyw na rzecz szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich.

Kontakt:
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju"
ul. Zamkowa 21 
72-510 Wolin

tel./fax: 91 88 123 55

kom. 607 221 889

e-mail: biuro@partnerstwowrozwoju.plkoordynator@partnerstwowrozwoju.pl