Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Związek Miast Bałtyckich

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach  nr III/36/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia Gminy Międzyzdroje z organizacji międzynarodowej pod nazwą „Związek Miast Bałtyckich” Gmina Międzyzdroje wystąpiła z członkowstwa w organizacji z dniem 20.12.2018r.

Związek Miasta Bałtyckich powołano celem rozwijania współpracy i wymiany doświadczeń między Miastami członkami. Do Związku należy ponad 100 miast z 10 państw Morza Bałtyckiego. Miasta bałtyckie zrzeszone w Związku dążą do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju całego regionu, zapewnienie możliwości rozwoju gospodarczego z pełnym poszanowaniem środowiska naturalnego oraz zasad sprawiedliwości społecznej, jego integracji. Ponadto podejmują działania w zakresie możliwości zabezpieczenia i promowania własnych interesów w Regionie wobec organizacji krajowych i międzynarodowych, zwłaszcza wobec Unii Europejskiej. Calami Związku są zmierzanie do systematycznej wymiany doświadczeń pomiędzy Miastami członkowskimi w dziedzinie wspólnych zainteresowań. Udzielanie poparcia i pomocy miastom członkowskim w prowadzeniu prac badawczych i publikowaniu wydawnictw poświęconych problematyce Morza Bałtyckiego i obszarów do niego przylegających. Promowanie zainteresowania historią, ekologią i dziedzictwem kulturalnym regionu bałtyckiego, współdziałanie w zakresie ochrony walorów krajobrazowych regionu, jak również ochrona dóbr kulturalnych i historycznych. Udzielanie poparcia wszelkim staraniom zmierzającym do rozwoju kontaktów międzyludzkich, w szczególności między młodzieżą miast członkowskich. Współdziałanie i podejmowanie inicjatywy z rządami państw regionu bałtyckiego oraz z organizacjami międzynarodowymi na rzecz rozwiązywania problemów wynikających z rozwoju gospodarczego Regionu Morza Bałtyckiego oraz ochrony środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego. Utrzymywanie kontaktu ze strukturami Unii Europejskiej oraz z Radą Europy.

Kontakt:
Związek Miast Bałtyckich / Union of the Baltic Cities
Secretariat
Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk
tel. 58 301 09 17
tel. 58 301 91 23
fax 58 301 76 37

e-mail: info@ubc.net
strona: www.ubc.net