Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Celowy Związek Gmin R-XXI

Celowy Związek Gmin R-XXI prowadzi regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu CZG R-XXI, ustalonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Region obejmuje 27 gmin województwa zachodniopomorskiego. Zadaniem Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami jest odbiór, przetworzenie/odzysk i unieszkodliwienie dowożonych odpadów komunalnych z terenów gmin należących do Celowego Związku Gmin R-XXI. Związek w ramach swojej działalności prowadzi szeroko zakrojoną edukację ekologiczną skierowana do dzieci , młodzieży i dorosłych.

Kontakt:

Celowy Związek Gmin R-XXI
Słajsino 30
72-200 Nowogard

tel. 91 579 1920
fax. 91 579 19 53
e-mail: czg.kancelaria@nowogard.pl 
strona: www.czg.nowogard.pl