Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wykonuje zadania poprzez podejmowanie inicjatyw, promowanie oraz aktywne popieranie wszelkich działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości samorządów w oparciu o środki pomocowe Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie samorządności gmin, reprezentowanie interesów gmin, wspomaganie współpracy między gminami, pomaganie gminom w ich codziennej działalności, informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej, koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie.
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania jest instytucją prowadzącą długofalową politykę edukacyjną w zakresie procesów integracyjnych Polski z Unią Europejską, funduszy pomocowych oraz przedsięwzięć integrujących społeczności lokalne w ramach współpracy transgranicznej.

Kontakt:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
Al. Wojska Polskiego 184C/15
71-256 Szczecin
tel.: 91 48 60 738
fax: 91 48 60 825

e-mail: biuro@pomerania.org.pl 
strona: www.pomerania.org.pl