Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Związek Miast i Gmin Morskich

Stowarzyszenie skupia blisko 30 samorządów nadmorskich z całego polskiego wybrzeża i jest dużą siłą opiniotwórczą współpracującą z administracją państwową na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego wybrzeża. Celem stowarzyszenia jest wspólne dążenie do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego Polski i Gmin wchodzących w skład Związku. Przyjętą i uszanowaną przez gminy stowarzyszone zasadą jest apolityczność Związku.
Aktywność statutowa Związku skupia się między innymi na czynnym prowadzeniu działań promocyjnych w zakresie gospodarki morskiej i turystki oraz ochrony środowiska zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Jako stowarzyszenie samorządów reprezentuje interesy lokalne i regionalne na szczeblu administracji centralnej. Związek aktywnie realizuje projekty w ramach europejskiej współpracy terytorialnej poświęcone  zagadnieniom związanym z gospodarką morską i rozwojem miast położonych w regionie Morza Bałtyckiego. Ponadto, Związek prowadzi finansowane ze środków krajowych, między innymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich projekty o tematyce ekologicznej.

Kontakt:
Związek Miast i Gmin Morskich
ul. Wały Jagiellońskie 1
Sekretariat – pok. 315
80-853 Gdańsk

tel.: 58 323 70 08
fax: 58 323 70 61
e-mail: zmigm@zmigm.org.pl