Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Związek Gmin Wyspy Wolin od począrku istnienina działa na rzecz ekologii i ochrony środowiska, posiada sukcesy w realizacji wielu inwestycji, takich jak oczyaszczalnie ścieków w Wolinie, Wapnicy, Międzywodziu, cześć biologiczna oczyszczalni w Miedzyzdrojach, gazyfikacja miasta Międzyzdroje, systemy kanalizacji na wyspie Wolin i wiele innych projektów. 
Wspieranie rozwoju gospodarczego w oparciu o naturalne walory przyrodniczo – krajoznawcze i turystyczne wyspy Wolin oraz przyległych terenów i akwenów. Promocja turystyki i rekreacji na wyspie Wolin, w granicach administracyjnych Gmin – uczestników Związku oraz wspieranie rozwoju bazy turystycznej.
Współpraca z organizacjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą w zakresie wykonywanych zadań statutowych Związku, ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z europejskich funduszy pomocowych oraz innych źródeł pomocy finansowej. Aktywizowanie środowisk gminnych i społeczności lokalnych w dążeniu do uzyskania właściwego naturalnego stanu jej środowiska poprzez wykonanie niezbędnych inwestycji, wdrożenie zasad odpowiedniego obcowania ze środowiskiem i edukację społeczeństwa.

Kontakt:ul. Świerczewskiego 4a,
72-510 Wolin

strona: www.bip.zgww.eu
e-mail: zgww@pro.onet.pl
tel/fax.: 91 32 80 189