Archiwalna Strona Harmonogram BO - Nieruchomości, działki, sprzedaż, imprezy Międzyzdroje

wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

 

 

Lp.

Data/Termin

Działania

Podmiot odpowiedzialny/

Wykonawca

1

Wrzesień - grudzień 2020 r.

Kampania informacyjno – promocyjna

Burmistrz Międzyzdrojów

Rzecznik Prasowy

2

 

30.09.2020 r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu zgłaszania projektów   do budżetu obywatelskiego gminy Międzyzdroje na 2021 r. przez mieszkańców,

ogłoszenie harmonogramu i procedury tworzenia budżetu obywatelskiego.

Burmistrz Międzyzdrojów,

Referat Promocji, Oświaty i Kultury

Informatyk

3

 

 

01.10.2020 r.

do 21.10.2020 r.

Termin składania zgłoszeń projektów do Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego Gminy Międzyzdroje na 2021 r. przez mieszkańców.

 

Prowadzenie działań doradczych i zapewnienie wsparcia dla mieszkańców gminy, w związku z przygotowaniem wniosków do Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego – w każdą środę w godz. 14.00 do 16,30.

 

Biuro Obsługi Interesanta (podawcze)                      Urząd Miejski pok. Nr 9

 

Referat Promocji, Oświaty i Kultury          

Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego

4

do 15.10.2020 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości informacji        o formach głosowania i punktach do głosowania pisemnego mieszkańców.

Referat Promocji, Oświaty i Kultury

5

 

 

22.10.2020 r.

do 24.10.2020 r.

Weryfikacja wstępna i formalna zgłoszonych projektów. Dokonanie analizy techniczno-finansowej i oceny możliwości realizacji złożonych projektów przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego z pomocą merytoryczną odpowiednich komórek i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku niejasności dotyczących treści zgłoszonego projektu konsultacje z ich autorem.

 

Zespół ds. budżetu obywatelskiego.

6

 

 

26.10.2020 r.

do 30.10.2020 r.

Zatwierdzenie wyników analiz i ocen przez Burmistrza Międzyzdrojów.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców gminy Międzyzdroje wraz z ich kosztem szacunkowym, poprzez umieszczenie listy projektów na stronie internetowej gminy Międzyzdroje www.miedzyzdroje.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Międzyzdrojów,  Referat Promocji, Oświaty i Kultury

Informatyk

7

 

31.10.2020 r.

do 11.11.2020 r.

Prezentacja propozycji projektów do realizacji      w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. na stronie internetowej www.miedzyzdroje.pl

 

Referat Promocji, Oświaty i Kultury Informatyk, Wnioskodawcy

8

12.11.2020 r.

do 23.11.2020 r.

 

Głosowanie mieszkańców w formie pisemnej.

Mieszkańcy Gminy Międzyzdroje

 

9

25.11.2020 r.

do 30.11.2020 r..

Weryfikacja wyników głosowania i ustalenie listy projektów, które uzyskały najwyższą ilość głosów.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego

 

10

 

.

do 05.12.2020 r.

 

Przyjęcie i ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

Przekazanie zadań do komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

 

Burmistrz Międzyzdrojów

 

Informatyk

Referat Promocji, Oświaty i Kultury

11

Od stycznia 2021

Realizacja projektów wybranych w głosowaniu publicznym przez mieszkańców Gminy Międzyzdroje.

Komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne gminy.

 

Archiwalna Strona