Archiwalna Strona Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary Wiejskie - Nieruchomości, działki, sprzedaż, imprezy Międzyzdroje

wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pn. budowa siłowni plenerowych w Międzyzdrojach i w Wapnicy  wraz z małą architektura parkową”, 
mająca na celu; Stworzenie 2 nowych miejsc aktywności ruchowej i zdrowotnej w Międzyzdrojach i w Wapnicy poprzez zagospodarowanie części terenu Parku Zdrojowego o powierzchni 1447,87 m 2 w Międzyzdrojach i terenu o powierzchni 374,40 m2 przy świetlicy wiejskiej w Wapnicy, pozwoli na zmianę wizerunku parku i okolicy w atrakcyjną przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjną, z możliwością spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu”.

Współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie  dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

 
 

 

Archiwalna Strona