Archiwalna Strona Akty prawne BO - Nieruchomości, działki, sprzedaż, imprezy Międzyzdroje

wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

 

ZARZĄDZENIE NR 238/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 października 2020 r. w sprawiew sprawie powołania Zespołu Opiniującego ds. oceny merytorycznej i formalnej projektów oraz ustalenia list zadań do glosowania w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

ZARZĄDZENIE NR 203/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi głosowania, sposobu oddawania głosów oraz weryfikacji ważności głosów i uprawnień do głosowania Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 202/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r., określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji i listy poparcia, ustalenia sposobu i miejsca udostępnienia formularzy zgłoszenia oraz terminów ogłoszenia wyników glosowania.

Uchwała Nr XXV/290/20 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy Międzyzdroje konsultacji społecznych w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

ZARZĄDZENIE NR 206/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi procesu głosowania, sposobu oddawania głosów oraz weryfikacji ważności głosów i uprawnień do głosowania w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 194/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wdrażania i realizacji Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego, określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji i listy poparcia, ustalenia sposobu i miejsca udostępnienia formularzy zgłoszenia oraz terminów ogłoszenia wyników głosowania.

ZARZĄDZENIE NR 195/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego ds. oceny merytorycznej i formalnej projektów oraz ustalenia list zadań do głosowania w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

Uchwała Nr X/105/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Gminy Międzyzdroje konsultacji społecznych w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym.

Archiwalna Strona