Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Zakupiony sprzęt - Centrum Wsparcia Multimedialnego dla organizacji pozarządowych

            

Operacja pn. „Centrum wsparcia multimedialnego dla organizacji pozarządowych” mająca na celu: utworzenie „Centrum wsparcia multimedialnego dla organizacji pozarządowych w Międzyzdrojach” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.