Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

„Razem dla środowiska – okno na ekologię”

To tytuł wystawy plenerowej przy ul. Kolejowej 33 i informacji turystycznej, jako finał działań realizowanych w ramach operacji pn. „Centrum wsparcia multimedialnego dla organizacji pozarządowych”.

Jest to wystawa fotografii Jana Magdy leśniczego obrębu Wapnica i Wicko -pracownika WPN, prezentująca bogactwo środowiska przyrodniczego - obszaru Wyspy Wolin, które należy zachować dla środowiska i ludzkości. To działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców i turystów odwiedzających nasz obszar, z myślą przewodnią wg. słów Jana Pawła II cyt. „Piękno tej ziemi skłania do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi". Centrum Wsparcia Multimedialnego będzie prowadzone całorocznie przez Referat Promocji, Kultury i Turystyki, który w ramach zakresu swoich działań współpracuje z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Międzyzdroje. Projekt dofinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Zapraszany NGO-sy do współpracy. Razem możemy więcej.

Jadwiga Bober

Referat Promocji, Kultury i Turystyki