Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Zagroda Pokazowa Żubrów

Zagroda Pokazowa Żubrów oddalona od miasta o 1,2 km, na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Utworzona w 1976 roku jako obiekt turystyczno – edukacyjny Parku. Podziwiać tu można stado żubrów oraz piękne okazy jeleni, saren, dzików i bielików.

Kontakt:

www.wolinpn.pl

Grodno I, Międzyzdroje
tel. 91 386 49 53

Panorama 360o

WISENTRESERVAT – entfernt ca. 1,2 km von der Stadt, auf dem Gelände des Nationalparks Wollin. Gegründet im Jahre 1976 als ein Tourismus- und Bildungsobjekt des Parks. Man kann hier eine Wisent-Herde und schöne Individuen von Hirschen, Rehen, Wildschweinen und Seeadlern bewundern.

Panorama 360o

POLISH BISON FARMHOUSE – located 1,2 km from the town, within the borders of Wolin National Park. The farmhouse was set up in 1976 as a tourist and educational facility. Visitors can enjoy the marvellous view of herds of bisons, wild boards, deers and roe deers, and also see a white-tailed eagle from close by.

Panorama 360o


Mapa


Audio

Zagroda Pokazowa Żubrów