Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Kawcza Góra 61 m.n.p.m.

Punkt widokowy na Zatokę Pomorską we wschodniej części miasta. Na szczycie postawiono  pamiątkowe głazy ze zjazdów leśników z 1892r. – Zjazd Leśników Niemieckich i z 1992r. – Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego a niżej  kamienny obelisk upamiętniający zjazdy Światowego Związku Kresowych Żołnierzy Armii Krajowej.

Kontakt:

www.wolinpn.pl

Grodno I, Międzyzdroje
tel. 91 386 49 53

Panorama 360o

HÜGEL KAWCZA GÓRA 61 m über NN – ein Aussichtspunkt auf die Pommersche Bucht in dem östlichen Teil der Stadt. Auf dem Gipfel wurden Felsblöcke zur Erinnerung an die Kongresse der Forstwirte gestellt, die im Jahr 1892 – Kongress der Deutschen Forstwirte und im Jahr 1992 – Kongress der Polnischen Forstgesellschaft stattgefunden haben und unten befindet sich ein Steinobelisk zur Erinnerung an die Kongresse des Weltweiten Vereins der Ostpolnischen Soldaten der Polnischen Heimatarmee.

Panorama 360o

KAWCZA MOUNTAIN 61 msl – a viewpoint over the Pomeranian Bay located in the eastern part of town. At the mountain’s peak boulders were placed to commemorate the 1892 Convention of German Foresters and the 1992 Convention of the Polish Forest Association, as well as – slightly below – a stone obelisk that commemorates the conventions of the Polish Home Army Soldiers’ Association.

Panorama 360o


Mapa


Audio

Kawcza Góra