Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Dzieło prof. Adama Myjaka związane z organizowanym od 1996r. Festiwalem Gwiazd. Jest to nietypowa aleja, na której uwieczniono w brązie prawie 200 odcisków dłoni artystów i pomniki, upamiętniające wielkie postaci kina i teatru. Co roku na początku lipca Międzyzdroje stają się polską nadmorską stolicą kultury goszcząc gwiazdy polskiego kina i tysiące turystów.

Panorama 360o

STAR-ALLEE – ein Werk von Prof. Adam Myjak, das mit dem seit 1996 organisiertem Festival der Stars verbunden ist. Es ist eine untypische Allee mit fast 200 bronzen Handabdrücken der Künstler sowie mit den Denkmälern von großen Persönlichkeiten der Film- und Theaterkunst. Jedes Jahr, Anfang Juli wird Międzyzdroje zur polnischen Kulturhauptstadt an der Küste, in der sich die polnischen Filmstars und Tausende von Touristen aufhalten.

Panorama 360o

AVENUE OF STARS – the work of prof. Adam Myjak associated with the annual Festival of Stars first held in 1996. It is a unique avenue featuring almost 200 bronze hand prints of famous artists, as well as monuments in honour of film and theatre stars. Every year in early July Miedzyzdroje becomes the Polish seaside capital of culture hosting Polish film stars and thousands of visitors.

Panorama 360o


Mapa


Galeria zdjęć