Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Wzgórza Stanisława Kozierowskiego

Punkt z widokiem  na panoramę Międzyzdrojów. Wzgórza okalają miasto od południowego wschodu. Nazwa ich upamiętnia polskiego uczonego, historyka, który szczególnie zasłużył się  w ustalenie nazw miejscowości na Ziemiach Odzyskanych po II wojnie światowej.

Kontakt:

www.wolinpn.pl

Grodno I, Międzyzdroje
tel. 91 386 49 53

KOZIEROWSKI-HÜGEL – ein Punkt mit dem Blick auf das Panorama von Międzyzdroje. Die Hügel umgeben die Stadt von Südosten. Ihr Name ist ein Gedächtnis an den polnischen Wissenschaftler, Historiker, der sich durch die Festlegung der Ortsnamen in den Wiedergewonnenen Gebieten nach dem Zweiten Weltkrieg verdient gemacht hat.

KOZIEROWSKI HILLS – offer a nice viewpoint with splendid panorama of Miedzyzdroje. The hills surround the town from the south-east. The name commemorates Stanislaw Kozierowski, a Polish historian who helped determine Polish names for places and settlements located in the former eastern territories of Germany, that is the territory reclaimed after the second world war.


Mapa


Galeria zdjęć