Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Uczniowski Klub Sportowy „Gimsport”

Uczniowski Klub Sportowy GIMSPORT  w Międzyzdrojach jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej nie prowadzącym działalności gospodarczej.
Głównym zadaniem UKS Gimsport jest rozwój i promocja sportu olimpijskiego zapasów w stylu wolnym na terenie Gminy Międzyzdroje.
Naszym statutowym celem jest:

- osiągnięcie jak najlepszych wyników sportowych przez zawodników klubu,
- osiągnięcie i prowadzenia zdrowej rywalizacji sportowej,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz umożliwienie dostępu do różnych form aktywności ruchowej i sprawności fizycznej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin i całej społeczności lokalnej Gminy Międzyzdroje,
- promocja miasta Międzyzdroje poprzez uprawianie sportu zapaśniczego, organizowanie pokazów zapaśniczych, oraz organizację zawodów z udziałem innych klubów zapaśniczych,
- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dla uczniów, dzieci i młodzieży oraz angażowanie ich do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań dzieci i młodzieży Gminy Międzyzdroje,
- organizowanie działalności zapaśniczej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej wykonywanych ćwiczeń akrobatycznych,

Prowadzimy treningi na Hali Sportowej im. A. Grubby w Międzyzdrojach, ul. Leśna 17, z częstotliwością 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, a w okresie letnim również na lokalnej plaży, w lesie.
Zawodnicy biorą udział w zawodach/rozgrywkach sportowych zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych zatwierdzonym przez Polski Związek Zapaśniczy i Zachodniopomorski Związek Zapaśniczy,
Zawodnicy biorą udział w obozach zapaśniczym organizowanym w okresie letnim i zimowym.
Rozwój i promocja sportu olimpijskiego zapasów w stylu wolnym skierowana jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzyzdroje.

Organizacja powyższego zadania sprzyja:

- spędzaniu wspólnie wolnego czasu pozaszkolnego przez dzieci i młodzież, wraz z rodzinami, co sprzyja integracji mieszkańców, budowanie więzi przyjaźni,
- poprawianie ogólnej sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieży, co wpływa na lepsze samopoczucie, zdrowotność organizmu, podnoszenie wyników sportowych, znajdywanie nowych zainteresowań dla dzieci  i młodzieży,
- uczy tolerancji i szacunku wobec przeciwnika, uczy współzawodnictwa oraz zdobywaniu sukcesów, jak i godzenie się z przegraną,
- wdraża do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Prowadząc treningi zapaśnicze zaobserwowaliśmy poprawę sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osiąganie lepszych ocen z wychowania fizycznego, poprawę zdrowotną również pod względem psychicznym, satysfakcję z osiągania sukcesów i brania udziału w różnych zawodach, grach i zabawach związanych z zapasami, satysfakcję z reprezentowania Gminy Międzyzdroje w różnych zawodach, zawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni wśród dzieci, młodzieży i rodzin, spędzanie wspólnie czasu i organizowanie wspólnych spotkań nawet po zajęciach zapaśniczych, dzielenie się radością z osiągnięć z zawodnikami innych klubów sportowych różnych sekcji w Gminie Międzyzdroje, dzielenie się wrażeniami, wzajemne wspieranie się. Są to niezwykle ważne działania niezbędne w codziennym życiu, sprzyjające prowadzeniu działalności publicznej na terenie gminy.

Rok utworzenia: 1999 r.

Działalność w obszarze: kultury fizycznej i sportu -  zapasy w stylu wolnym.

Całoroczna działalność: sportowa w ramach upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzyzdroje.

Wsparcie finansowe i pozafinansowe Gminy: (bezpłatna możliwość korzystania z infrastruktury sportowej –  hala sportowa).

Organizacja imprez: organizacja Mistrzostw Polski Młodzików w Zapasach w stylu wolnym.

Kontakt:

Adres: 72-500 Międzyzdroje, ul. Leśna 17.
Adres do korespondencji: Dargobądz 48, 72-510 Wolin.
Telefon nr 609 035 881.
Adres e-mail: henryk-sokolowski@wp.pl
Nr konta bankowego: BGŻ BNP Paribas S.A. o/Międzyzdroje   40 2030 0045 1110 0000 0255 0970