Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Rozwój miejscowości w okresie międzywojennym

Ruch turystyczny zahamowany przez I wojnę światową powoli wracał do stanu ponownego ożywienia. Nie zaprzestano jednak rozbudowy ośrodka. W dalszym ciągu we wszystkich ważniejszych miastach na terenie Niemiec, Austro – Węgier i Niderlandów w niektórych biurach podróży można było zakupić foldery i widokówki opisujące walory Międzyzdrojów. W 1924 r. zlikwidowano odrębne kąpieliska dla kobiet i mężczyzn otwierając plażę dla wszystkich. Pozostało jedynie kąpielisko rodzinne w pobliżu hotelu Victoria, obecnie dom Posejdon. W 1927 roku Międzyzdroje posiadały około 100 budynków, które były obiektami przeznaczonymi dla kuracjuszy nastawionych na pobyt całoroczny.  Większość hoteli i pensjonatów posiadała bieżącą ciepłą wodę i aparaty telefoniczne. Pojawiły się pierwsze stacje benzynowe przy promenadzie i na ul. Zwycięstwa oraz zakłady naprawcze samochodów, motorów i rowerów.

W końcu lat dwudziestych i na początku 30-tych podjęto ponownie wielką akcję budowlaną w miasteczku. W latach 1926 – 1930 przebudowano i znacznie powiększono dom zdrojowy przy parku oraz 2 największe hotele – Seeblick ( Bałtyk) i Victorię ( obecnie Posejdon).

W okresie 1926-1929 rozbudowano hospicjum Bałtyckiego Czerwonego Krzyża wnosząc od strony południowej dodatkowy wielki gmach i stołówkę – obecnie dom wczasowy WDW. Aby zapobiec niekontrolowanym wędrówkom turystów po wydmach wydłużono trasę spacerową wzdłuż wydm, przedłużono promenadę Victoria w kierunku zachodnim o tzw. promenadę Quistorpa a w kierunku wschodnim o promenadę Rochling. Nazwy promenad pochodziły od nazwisk ich właścicieli i fundatorów. W 1932  roku Międzyzdroje liczyły 3617 mieszkańców i 619  budynków  murowanych. W 1935 r. ruch Turystyczny osiągnął swój dotychczasowy największy wymiar w skali rocznej – kurort odwiedziło 20 000 pensjonariuszy.

Wybuch II wojny światowej zamknął w Międzyzdrojach okres, w którym były miejscowością odwiedzaną przez ludzi bardzo zamożnych, znakomicie zagospodarowaną luksusowymi willami i siecią usług zorganizowaną na wysokim poziomie.

Bibliografia

  1. Fragment tekstu z informatora turystycznego autor Bogdan Jakuczun
  2. Studium historyczno – urbanistyczne Małgorzata Paszkowska ( obecnie Gwiazdowska) 1989 rok, Szczecin  

Publikacja

Monografia Międzyzdrojów