Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Międzyzdroje po II Wojnie Światowej

30 kwietnia 1945 r. rozpoczęły się działania wojenne II Frontu Białoruskiego, które miały na celu zdobycie wysp Wolin i Uznam. 5 maja 1945 r. zakończono walki i obie wyspy znalazły się w strefie wpływów wojsk radzieckich. 21 września 1945 r. podpisano w Schwerinie akt o wytyczeniu zachodniej granicy Polski na odcinku od Gryfina do Świnoujścia i Międzyzdroje znalazły się na terytorium Państwa Polskiego. W marcu i kwietniu powstały powiatowe Rady Narodowe w Świnoujściu, Wolinie i Międzyzdrojach. Po wyzwoleniu Międzyzdroje miały najmniejszy odsetek wyludnienia, miejscowość liczyła 4000 mieszkańców. Byli to przeważnie ludzie starsi, kobiety i dzieci.

Ludność ta została wysiedlona do Niemiec w latach 1946-1948. Zniszczenia wojenne nie były wielkie, Spośród 675 budynków istniejących tu w 1939 r., 561 nadawało się do zamieszkania w 1946 r. Poważnemu uszkodzeniu uległa linia kolejowa, wskutek czego Międzyzdroje wraz z całą wyspą były odcięte od lądu stałego.

Linię kolejową odbudowano dopiero w 1948 r. Podczas spisu ludności przeprowadzonego w lutym 1936 r. z uwzględnieniem ludności niemieckiej dotychczasowa wieś uznana została za miasto. W marcu 1946 r. kierownik Referatu Samorządowego wolińskiego starostwa polecił wykonać pieczęć magistratu i odtąd Międzyzdroje stały się miastem.

Akcja osiedleńcza miasta trwała głównie w latach 1946-1947. Odpływ ludności niemieckiej był znacznie szybszy niż napływ ludności polskiej. Wśród ludności zasiedlającej Międzyzdroje przeważali mieszkańcy Wielkopolski oraz byłych ziem polskich za Bugiem.

W 1945 r. mieszkało w Międzyzdrojach zaledwie 29 Polaków, w grudniu 1946 – 832, w grudniu 1947 r. – 1 727 a w grudniu 1948 r. – 1 671 osób. Reaktywowanie miasta związane było od początku z jego wczasowo – uzdrowiskową funkcją. W 1946 r. powstał Państwowy Zarząd Uzdrowisk i Kąpielisk, a w latach 1948-1954 działała Komisja Uzdrowiskowo – Wczasowa mająca za zadanie zadbać o prawidłowy rozwój miasteczka. Zaczęto remontować i odtwarzać istniejącą sieć usług w istniejących obiektach.

Późniejszy etap to budowa nowych. W latach 60tych poczyniono poważne Inwestycje budowlane i odremontowano znaczną część domów głównie przy promenadzie nad brzegiem morza. Powstała druga szkoła przy ul. Leśnej. Mimo wielu trudności w zagospodarowaniu miasta posiadało ono niezniszczalne walory krajobrazowe i wypoczynkowe. 15 marca 1960 r. utworzono z terenów leśnych okalających miasteczko od wschodu i południa Woliński Park Narodowy o powierzchni około 4 691 ha.

W 1972 r. Międzyzdroje zostały włączone w obszar Świnoujścia.

Bibliografia

  1. Fragment tekstu z informatora turystycznego autor Bogdan Jakuczun
  2. Studium historyczno – urbanistyczne Małgorzata Paszkowska ( obecnie Gwiazdowska) 1989 rok, Szczecin  

Publikacja

Monografia Międzyzdrojów