Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W URZĄDZENIA REKREACYJNO - SPRAWNOŚCIOWE PRZY UL. GRYFA POMORSKIEGO RÓG UL. SPOKOJNEJ W MIĘDZYZDROJACH, W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA "INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO - REKREACYJNA ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO I OKOLIC"

 

 


Publikacja

Szczegółowa specyfikacja techniczna - Plac zabaw - PO RYBY 2014-2020


Publikacja

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Plac zabaw - PO RYBY 2014-2020


Publikacja

Przedmiar - Plac zabaw - PO RYBY 2014-2020


Publikacja

Wzór Umowy - Plac zabaw - PO RYBY 2014-2020


Publikacja

Projekt placu zabaw - Po Ryby 2014-2020


Publikacja

Zaproszenie do oferty: Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjno - sprawnościowe przy ul. Gryfa Pomorskiego róg ul. Spokojnej w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia "Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego i okolic"


Publikacja

Protokół z oceny ofert na wykonanie pn. Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjno - sprawnościowe przy ul. Gryfa Pomorskiego róg ul. Spokojnej w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia "Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego i okolic"