Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Projekty realizowane ze środków budżetu Państwa

 

 1. ŚRODKI POCHODZĄCE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
  • Budowa budynku remizy strażackiej wraz z centrum szkolenia straży pożarnej i niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego w Lubinie przy ul. Głównej, dz. nr 110, obr.0024, Gmina Międzyzdroje.
  • Przebudowa ulicy Słowiańskiej i Marii Dąbrowskiej wraz z sieciami w ramach        
   zadania „Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje”.
    
 2. ŚRODKI POCHODZĄCE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
  • Przebudowa ulicy Słowiańskiej i Marii Dąbrowskiej wraz z sieciami w ramach zadania „Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje”.
 3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

Nazwa inwestycji: Przebudowa ulic Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, Emilii Plater.

W dniu 17 listopada 2021 roku Gmina Międzyzdroje otrzymała wstępną promesę w związku ze złożonym dnia 15 sierpnia 2021 r. wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie polega kompleksowej przebudowie ulic Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, Emilii Plater (nawierzchnie, sieci, oświetlenie, odwodnienie, chodniki).  Drogi są w złym stanie technicznym (brak ciągłości duktów pieszych). Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz poprawa dostępu do głównej drogi wojewódzkiej nr 102, co wpłynie korzystnie na rozwój ekonomiczny mieszkańców.

Dofinansowanie: 8 000 000,00 zł
Wkład własny: 2 168 841,92 zł