Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

MALUCH+ Utworzenie w roku bieżącym 16 nowych miejsc w Żłobku Miejskim w Międzyzdrojach

 

NAZWA PROGRAMU Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+", realizowany w roku 2021

DOFINANSOWANIE 480 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚC INWESTYCJI 198 201,04 zł

KRÓTKI OPIS PROJEKTU Realizacja w 2021 roku zadania, z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, obejmującego utworzenie w roku bieżącym 16 nowych miejsc w Żłobku Miejskim w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej 13, 72-500 Międzyzdroje