Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze"

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Międzyzdroje przy ul. Kolejowej 33 pok. 4C (I piętro) funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Trzy razy w tygodniu w każdy poniedziałek w godzinach od 10:30 do 15:30, w każdą środę w godzinach od 13:30 do 16:30, oraz w każdy piątek od 7:30-10:30 Mieszkańcy naszej Gminy, będą mogli uzyskać informację na temat wymagań programu „Czyste Powietrze”.

Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania pod nr telefonu 913275669.
Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

program "Czyste Powietrze" (wfos.szczecin.pl) oraz http://czystepowietrze.gov.pl/ .


ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

– udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,

– wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,

– pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowanie.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania


Galeria zdjęć