Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Urząd Miejski

Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje
tel. 91 327 56 38, 91 327 56 31
fax. 91 327 56 30
e-mail: um@miedzyzdroje.pl
Adres skrzynki odbiorczej na platformie ePUAP: /ag8136hflj/SkrytkaESP
NIP Urzędu Miejskiego: 855-00-21-750
NIP Gminy Międzyzdroje: 986-01-57-042
REGON Urzędu Miejskiego: 001089551
REGON Gminy Międzyzdroje: 811685591

Godziny funkcjonowania

poniedziałek - piątek w godzinach 7.30 - 15.30
 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku od godziny 11:00 do godziny 14:00

Numer rachunku bankowego Gminy: PL 90 1020 4795 0000 9102 0368 6284
Numer rachunku bankowego dotyczący należności z tytułu Strefy Płatnego Parkowania: PL 51 1020 4795 0000 9102 0368 9023
PKO Bank Polski Oddział 1 w Szczecinie
Kod BIC PKO Banku Polskiego SA: BPKOPLPW

 

PARTER

IMIĘ I NAZWISKO

E-MAIL

TELEFON

NUMER POKOJU

STANOWISKA OBSŁUGI INTERESANTA

Sylwia Kowalewska-Matysiak

informacja@miedzyzdroje.pl

um_sylwiakowalewskamatysiak@miedzyzdroje.pl

91 327 56 38

hol

Stanisław Jakubek um_stanislawjakubek@miedzyzdroje.pl 91 327 56 50 hol

STRAŻ MIEJSKA

 

BIURO STRAŻY MIEJSKIEJ

91 327 56 40

010

Adam Bączek

um_komendant@miedzyzdroje.pl

693 660 273

009

 

 

 

 

 

I PIĘTRO

IMIĘ I NAZWISKO

E-MAIL

TELEFON

NUMER POKOJU

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Sylwia Jakubowska

rada_miejska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 47

722 010 637

103

Jan Węglorz

jan_weglorz@miedzyzdroje.pl

609 847 375

104

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kamil Heimrot

um_kamilheimrot@miedzyzdroje.pl

srodowisko@miedzyzdroje.pl

91 327 56 56

105

Edyta Zygan

um_edytazygan@miedzyzdroje.pl

srodowisko@miedzyzdroje.pl

91 327 56 56

105

Wioletta Sosińska

um_wiolettasosinska@miedzyzdroje.pl

odpady@miedzyzdroje.pl

91 327 56 57

106

Margareta Duda

um_margaretaduda@miedzyzdroje.pl

odpady@miedzyzdroje.pl

91 327 56 57

106

Paulina Ścisłowska

um_paulinascislowska@miedzyzdroje.pl

srodowisko@miedzyzdroje.pl

91 327 56 69

722 010 623

107

Aleksandra Czyżak-Czmoch

um_aleksandraczmoch@miedzyzdroje.pl

srodowisko@miedzyzdroje.pl

91 327 56 56

107

REFERAT OBSŁUGI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Wiesława Lala

um_wieslawalala@miedzyzdroje.pl

 

112A

Rita Osowicka

um_ritaosowicka@miedzyzdroje.pl

91 327 56 60

112

Izabela Mazur

um_izabelamazur@miedzyzdroje.pl

91 327 56 67

113

Marzena Jasińska

um_marzenajasinska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 67

113

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Grażyna Dubako

um_oswiata@miedzyzdroje.pl

31 327 56 36

114

REFERAT PROMOCJI, KULTURY I TURYSTYKI

Anetta Czyżak

anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl

91 327 56 68

609 519 590

114A

Katarzyna Wojciechowska

um_katarzynawojciechowska@mieddzyzdroje.pl

91 328 04 41

603 460 055

114A

Informacja Turystyczna

Jadwiga Bober

um_jadwigabober@miedzyzdroje.pl

91 327 56 68

115

Przemysław Winiarski

um_przemyslawwiniarski@miedzyzdroje.pl

91 327 56 64

115A

Błażej Karasiewicz

um_blazejkarasiewicz@miedzyzdroje.pl

91 327 56 64

115A

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

(opłata miejscowa, strefa płatnego parkowania - windykacja)

Anna Kochanek

um_annakochanek@miedzyzdroje.pl

91 327 56 65

115B

Alicja Cader

um_alicjacader@miedzyzdroje.pl

 

91 327 56 50

116

Katarzyna Karpowicz-Celińska um_katarzynakarpowiczcelinska@miedzyzdroje.pl 91 327 56 50 116

Magdalena Krawczyk

um_magdalenakrawczyk@miedzyzdroje.pl

91 327 56 50

116

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO - działalność gospodarcza, opłata targowa, zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Daria Kanabaj um_dariakanabaj@miedzyzdroje.pl 91 327 56 53 117

Bożena Murawska

um_bożenamurawska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 34

120

Marzena Paluch

um_marzenapaluch@miedzyzdroje.pl

91 327 56 34

120

REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Marian Kowalewski

um_mariankowalewski@miedzyzdroje.pl

91 327 56 49

601 726 310

120A

 

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

(podatki lokalne)

Renata Mościcka

um_renatamoscicka@miedzyzdroje.pl

 

118

Katarzyna Miller

um_katarzynamiller@miedzyzdroje.pl

 

118

Judyta Romanowska

um_judytaromanowska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 35

119

 

II PIĘTRO

SEKRETARIAT BURMISTRZA, ZASTĘPCY BURMISTRZA

IMIĘ I NAZWISKO

E-MAIL

TELEFON

NUMER POKOJU

Katarzyna Banach

um@miedzyzdroje.pl

91 327 56 31

201

SEKRETARZ GMINY

Adam Szczodry

um_sekretarz@miedzyzdroje.pl

91 327 56 45

203

REFERAT INFRASTRUKTURY

Małgorzata Somska

um_malgorzatasomska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 61

204

Anna Lewandowska

um_annalewandowska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 61

204

Artur Widorowski

drogownictwo@miedzyzdroje.pl

91 327 56 46

205

Magdalena Olejniczak

um_magdalenaolejniczak@miedzyzdroje.pl

91 327 56 52

221

Katarzyna Kapral

um_katarzynakapral@miedzyzdroje.pl

91 327 56 46

205

Mariusz Wieczorek um_mariuszwieczorek@miedzyzdroje.pl 91 327 56 59 206A

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Dagmara Zygan

um_dagmarazygan@miedzyzdroje.pl

91 327 56 66

206

Sylwia Węgrzycka-Wnuk

um_sylwiawegrzyckawnuk@miedzyzdroje.pl

91 327 56 66

206

Magdalena Dunder

um_magdalenadunder@miedzyzdroje.pl

91 327 56 32

607 530 255

207

Małgorzata Baczyńska

um_malgorzatabaczynska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 32

208

Anna Bartczak

um_annabartczak@miedzyzdroje.pl

91 327 56 32

208

Agnieszka Kowalewska-Sikorska um_agnieszkakowalewskasikorska@miedzyzdroje.pl 91 327 56 32 208 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Andżelika Przygodzka

um_andzelikaprzygodzka@miedzyzdroje.pl

91 327 56 51

209

Patrycja Deptuła

um_patrycjadeptula@miedzyzdroje.pl

91 327 56 51

209

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

Anna Bartelmuss

um_annabartelmus@miedzyzdroje.pl

91 327 56 55

214

Agnieszka Kędziora um_agnieszkakedziora@miedzyzdroje.pl 91 327 56 55 214

Katarzyna Karwan

um_katarzynakarwan@miedzyzdroje.pl

91 327 56 42

722 010 634

215

Stanisława Widorowska

um_stanislawawidorowska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 42

215

Anna Adamczak

um_annaadamczak@miedzyzdroje.pl

 

217

Magdalena Zienko

um_magdalenazienko@miedzyzdroje.pl

 

217

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Sadka

um_ksiegowosc@miedzyzdroje.pl

91 327 56 42

 

 

III PIĘTRO

 

IMIĘ I NAZWISKO

E-MAIL

TELEFON

NUMER POKOJU

 

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA, SPRAW ORGANIZACYJNYCH I ARCHIWUM

 

Katarzyna Nakonieczna

um_katarzynanakonieczna@miedzyzdroje.pl

91 327 56 37

695-288-373

305

Andrzej Oler um_andrzejoler@miedzyzdroje.pl 91 327 56 80 325A

 

IMIĘ I NAZWISKO

E-MAIL

TELEFON

NUMER POKOJU

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO

Krzysztof Grądz

krzysztof_gradz@miedzyzdroje.pl

 

312

Ewa Mioduszewska

um_ewamioduszewska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 33

321

Monika Kalemba

um_ewidencjaludnosci@miedzyzdroje.pl

91 327 56 33

321

Marta Trojan

usc@miedzyzdroje.pl

91 327 56 58

324

Mirosława Nowińska

um_miroslawanowinska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 63

324

Anna Lysiuk annalysiuk@miedzyzdroje.pl

91 327 56 81 

601 908 867

311
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH / AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Krzysztof Rychel um_krzysztofrychel@miedzyzdroje.pl 601 080 704