Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Urząd Miejski w Międzyzdrojach

ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje

tel. +48 91 32 75 631
fax. +48 91 32 75 630

e-mail: um@miedzyzdroje.pl

Numer

pokoju

Referat, Stanowisko

Numer telefonu

 

ul. Książąt Pomorskich 5

PARTER

 

 

Punkt informacyjny

Daria Kanabaj, dyzurka@miedzyzdroje.pl

91 327 56 38

1

Kasa

Stanisław Jakubek, um_stanislawjakubek@miedzyzdroje.pl

91 327 56 41

2

Referat Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy

Izabela Mazur, um_izabelamazur@miedzyzdroje.pl

Marzena Jasińska, um_marzenajasinska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 67

3

Referat Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy

Rita Osowicka, um_ritaosowicka@miedzyzdroje.pl

Ewa Orszulak, um_ewaorszulak@miedzyzdroje.pl

91 327 56 60

3

Referat Budżetu i Finansów – Strefa Płatnego Parkowania - Windykacja

Magdalena Krawczyk, um_magdalenakrawczyk@miedzyzdroje.pl

91 327 56 50

5

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC/ Kierownik Referatu USC i Spraw Obywatelskich  - Marta Trojan
informatyk@miedzyzdroje.pl

91 327 56 58

609 490 006  

5

Kadry / Zastępca Kierownika USC

Mirosława Nowińska, um_miroslawanowinska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 63

6

Ewidencja ludności

Monika Kalemba, um_ewidencjaludnosci@miedzyzdroje.pl

91 327 56 33

6

Dowody osobiste

Ewa Mioduszewska, um_ewamioduszewska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 33

7

Referat Organizacyjno-Administracyjny - Działalność Gospodarcza, Opłata Targowa

Marzena Paluch, um_marzenapaluch@miedzyzdroje.pl

Sylwia Kowalewska-Matysiak, um_sylwiakowalewskamatysiak@miedzyzdroje.pl

91 327 56 34

8

Planowanie Przestrzenne

Andżelika Przygodzka, um_andzelikaprzygodzka@miedzyzdroje.pl

Patrycja Deptuła, um_patrycjadeptula@miedzyzdroje.pl

91 327 56 51

8

Informatyk

Krzysztof Grądz, krzysztof_gradz@miedzyzdroje.pl

603 380 032

9

Referat Organizacyjno-Administracyjny - Działalność Gospodarcza (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)

Bożena Murawska, um_bozenamurawska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 53

9

Referat Organizacyjno-Administracyjny - Biuro Obsługi Interesanta

Bożena Murawska, um_bozenamurawska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 53

 

ul. Książąt Pomorskich 5

PIĘTRO

 

10

Sekretariat Burmistrza, Sekretariat Zastępcy Burmistrza

Longina Godlewska um@miedzyzdroje.pl

91 327 56 31

11

Sekretarz Gminy

Adam Szczodry, um_sekretarz@miedzyzdroje.pl

91 327 56 31

12

Skarbnik Gminy

Agnieszka Sadka, um_ksiegowosc@miedzyzdroje.pl

91 327 56 31

12

Referat Budżetu i Finansów (podatki lokalne)

Judyta Romanowska, um_judytaromanowska@miedzyzdroje.pl

Renata Mościcka, um_renatamoscicka@miedzyzdroje.pl

Katarzyna Miller, um_katarzynamiller@miedzyzdroje.pl

Robert Hagaj, um_roberthagaj@miedzyzdroje.pl

91 327 56 35

12A

Referat Budżetu i Finansów

Zastępca Skarbnika – Stanisława Widorowska, um_stanislawawidorowska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 42

12A

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik Referatu - Katarzyna Karwan, um_katarzynakarwan@miedzyzdroje.pl

91 327 56 42 722 010 634

12A

Referat Budżetu i Finansów (księgowość budżetowa)

Anna Adamczak, um_annaadamczak@miedzyzdroje.pl

Magdalena Zienko, um_magdalenazienko@miedzyzdroje.pl

91 327 56 42

13

Referat Budżetu i Finansów (opłata miejscowa, windykacja)

Anna Bartelmuss, um_annabartelmuss@miedzyzdroje.pl

Anna Kochanek, um_annakochanek@miedzyzdroje.pl

Mariusz Romanowski, um_mariuszromanowski@miedzyzdroje.pl

 

91 327 56 65

 

14

Rada Miejska - Biuro Rady Miejskiej

Sylwia Jakubowska, rada_miejska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 47

722 010 637

14A

Przewodniczący Rady Miejskiej - Jan Węglorz, jan_weglorz@miedzyzdroje.pl

609 847 375

15

Referat Organizacyjno-Administracyjny  (Archiwum Zakładowe, Administracja)

Kierownik Referatu - Marian Kowalewski, um_mariankowalewski@miedzyzdroje.pl

91 327 56 49

601 726 310

15

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Marian Kowalewski, um_mariankowalewski@miedzyzdroje.pl

91 327 56 49

601 726 310

16

Referat Infrastruktury (Inwestycje)

Kornela Litra, um_inwestycje@miedzyzdroje.pl

91 327 56 52

17

Referat Infrastruktury

Kierownik Referatu - Jarosław Zalewski, um_jaroslawzalewski@miedzyzdroje.pl

91 327 56 61

607 332 699

17

Referat Infrastruktury

Małgorzata Somska, um_malgorzatasomska@miedzyzdroje.pl

Anna Lewandowska, um_annalewandowskai@miedzyzdroje.pl

91 327 56 61

17

Referat Infrastruktury (Drogownictwo, Zamówienia Publiczne )

Artur Widorowski, drogownictwo@miedzyzdroje.pl

Aneta Różańska, um_zamowieniapubliczne@miedzyzdroje.pl

91 327 56 46

18

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu - Magdalena Dunder, um_magdalenadunder@miedzyzdroje.pl

91 327 56 32

607 530 255 

18

Referat Gospodarki Nieruchomościami (Sprzedaż, dzierżawa, podziały nieruchomości)

Małgorzata Baczyńska, um_malgorzatabaczynska@miedzyzdroje.pl

Anna Bartczak, um_annabartczak@miedzyzdroje.pl

91 327 56 32

18

Referat Gospodarki Nieruchomościami (Gospodarka Mieszkaniowa, użytkowanie wieczyste, numeracja porządkowa)

Dagmara Zygan, um_dagmarazygan@miedzyzdroje.pl

Sylwia Węgrzycka-Wnuk, um_sylwiawegrzyckawnuk@miedzyzdroje.pl

91 327 56 66

19

Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne, Obrona Cywilna

Sandra Gromadzka-Mazur, um_sandragromadzkamazur@miedzyzdroje.pl

91 327 56 37

695 288 373  

20

Straż Miejska (wejście od tyłu budynku)

Komendant Straży Miejskiej - Adam Bączek, um_komendant@miedzyzdroje.pl

91 327 56 40

693 660 273

20

Straż Miejska (wejście od tyłu budynku)

91 327 56 40  

4

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

UL. KOLEJOWA 33 – I PIĘTRO

 

4A

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (decyzje na wycinkę drzew, program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wolno żyjące zwierzęta, wydawanie decyzji na wywóz nieczystości płynnych, place zabaw itp.

Radosław Skórkowski, um_radoslawskorkowski@miedzyzdroje.pl

Kamil Heimrot, um_kamilheimrot@miedzyzdroje.pl

91 327 56 56

4B

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (Gospodarka Odpadami)

Wioletta Sosińska, um_wiolettasosinska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 57

4B

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (Gospodarka Odpadami)

Magdalena Żołędziewska, um_magdalenazoledziewska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 57

722 010 634

4C

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (decyzje środowiskowe, niska emisja – projekty)

Paulina Ścisłowska, um_paulinascislowska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 69

722 010 623 

4C

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (decyzje środowiskowe, niska emisja – projekty)

Katarzyna Jaros, um_katarzynajaros@miedzyzdroje.pl

91 327 56 69

 

REFERAT PROMOCJI, KULTURY I TURYSTYKI

UL. KOLEJOWA 33 - II PIĘTRO

 

11

Referat Promocji, Kultury i Turystyki  (Promocja, turystyka, kultura, fundusze zewnętrzne)

Kierownik Referatu – Jadwiga Bober,  um_jadwigabober@miedzyzdroje.pl

91 32 756 68

12

Referat Promocji, Kultury i Turystyki  (Promocja, kultura, turystyka, social media)

Anetta Czyżak, anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl

91 327 56 54

609 519 590

12

Referat Promocji, Kultury i Turystyki  (Ochrona zabytków, promocja, kultura, turystyka i sport)

Przemysław Winiarski, um_przemyslawwiniarski@miedzyzdroje.pl

Błażej Karasiewicz, um_blazejkarasiewicz@miedzyzdroje.pl

91 327 56 64

 

STANOWISKO DS. OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

UL. KOLEJOWA 33 - II PIĘTRO

 

12

Oświata, zdrowie i sprawy społeczne

Grażyna Dubako, um_oswiata@miedzyzdroje.pl

91 327 56 36

 

REFERAT PROMOCJI, KULTURY I TURYSTYKI – Punkt Informacji Turystycznej

UL. PROMENADA GWIAZD 2

 

 

Referat Promocji, Kultury i Turystyki  (Punkt Informacji Turystycznej)

Katarzyna Wojciechowska,  um_katarzynawojciechowska@miedzyzdroje.pl

91 328 04 41

603 460 055