Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Urząd Miejski

Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje
tel. 91 327 56 38, 91 327 56 31
fax. 91 327 56 30
e-mail: um@miedzyzdroje.pl
Adres skrzynki odbiorczej na platformie ePUAP: /ag8136hflj/SkrytkaESP
NIP Urzędu Miejskiego: 855-00-21-750
NIP Gminy Międzyzdroje: 986-01-57-042
REGON Urzędu Miejskiego: 001089551
REGON Gminy Międzyzdroje: 811685591

Godziny funkcjonowania

poniedziałek - piątek w godzinach 7.30 - 15.30
 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku od godziny 11:00 do godziny 14:00

Numer rachunku bankowego Gminy: PL 90 1020 4795 0000 9102 0368 6284
Numer rachunku bankowego dotyczący należności z tytułu Strefy Płatnego Parkowania: PL 51 1020 4795 0000 9102 0368 9023
PKO Bank Polski Oddział 1 w Szczecinie
Kod BIC PKO Banku Polskiego SA: BPKOPLPW

 

Numer pokoju

Referat, Stanowisko

Numer telefonu

PARTER

hol

Punkt informacyjny

Sylwia Kowalewska-Matysiak (Sołectwa, Bon Seniora)

um_sylwiakowalewskamatysiak@miedzyzdroje.pl

91 327 56 38

hol

Kasa

Stanisław Jakubek

um_stanislawjakubek@miedzyzdroje.pl

91 327 56 50

010

Biuro Straży Miejskiej

Strażnicy Miejscy

91 327 56 40

009

Komendant Straży Miejskiej

Adam Bączek

um_komendant@miedzyzdroje.pl

693 660 273

019

Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Agnieszka Sadka

um_agnieszkasadka@miedzyzdroje.pl

 

I PIĘTRO

103

Rada Miejska – Biuro Rady Miejskiej

Sylwia Jakubowska

rada_miejska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 47

104

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Węglorz

jan_weglorz@miedzyzdroje.pl

609 847 375

105

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Kamil Heimrot (składowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, zbiorniki bezodpływowe, przejmowane sieci)

um_kamilheimrot@miedzyzdroje.pl

91 327 56 56

106

Wioletta Sosińska (gospodarka odpadami)

um_wiolettasosinska@miedzyzdroje.pl

Edyta Zygan (gospodarka odpadami, windykacja)

um_edytazygan@miedzyzdroje.pl

Margareta Duda (gospodarka odpadami)

um_margaretaduda@miedzyzdroje.pl

91 327 56 57

 

108

Paulina Ścisłowska – Kierownik (decyzje środowiskowe)

um_paulinascislowska@miedzyzdroje.pl

722 010 623

107

Aleksandra Czyżak-Czmoch (opieka nad bezdomnymi zwierzętami, wycinka drzew)

um_aleksandraczmoch@miedzyzdroje.pl

91 327 56 69

112 A

Referat Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy

Wiesława  Lala - Kierownik

um_wieslawalala@miedzyzdroje.pl

91 327 56 60

112

Rita Osowicka (księgowość)

um_ritaosowicka@miedzyzdroje.pl

Ewa Orszulak (księgowość)

um_ewaorszulak@miedzyzdroje.pl

91 327 56 60

113

Izabela Mazur (kadry)

um_izabelamazur@miedzyzdroje.pl

Marzena Jasińska (płace)

um_marzenajasinska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 67

114

Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Zdrowia i  Spraw Społecznych

Grażyna Dubako

um_oswiata@miedzyzdroje.pl

31 327 56 36

115

Referat Promocji, Kultury i Turystyki

Anetta Czyżak - Kierownik

anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl

91 327 56 68

609 519 590

114 A

Katarzyna Wojciechowska (Informacja Turystyczna)

informacja@miedzyzdroje.pl

603 460 055

115 A

Przemysław Winiarski (turystyka, sport)

um_przemyslawwiniarski@miedzyzdroje.pl

91 327 56 64

 

91 327 56 54

115 B

Referat Podatków i Windykacji Należności

Olimpia Żyłowska - Kierownik

um_olimpiazylowska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 65

116

Katarzyna Karpowicz-Celińska (opłata miejscowa, strefa płatnego parkowania - windykacja)

um_katarzynakarpowiczcelinska@miedzyzdroje.pl

Magdalena Krawczyk (opłata miejscowa, strefa płatnego parkowania - windykacja)

um_magdalenakrawczyk@miedzyzdroje.pl

91 327 56 41

117

Wydział Spraw Obywatelskich

Daria Kanabaj – Biuro Podawcze (biuro podawcze, rejestr kwater, Karta Dużej Rodziny)

um_dariakanabaj@miedzyzdroje.pl        

 Anna Lysiuk (uchodźcy)

 annalysiuk@miedzyzdroje.pl

 

91 327 56 53

 

 

601 908 867

120

Marzena Paluch (działalność gospodarcza, transport)

um_marzenapaluch@miedzyzdroje.pl

Bożena Murawska (alkohol - zezwolenia, opłata targowa)

um_bozenamurawska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 34

120 A

Referat Bezpieczeństwa, Spraw Organizacyjnych i Archiwum | Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Marian Kowalewski - Kierownik

um_mariankowalewski@miedzyzdroje.pl

91 327 56 49

601 726 310

118

Referat Podatków i Windykacji Należności

(podatki lokalne)

Renata Mościcka

um_renatamoscicka@miedzyzdroje.pl

Katarzyna Miller

um_katarzynamiller@miedzyzdroje.pl

91 327 56 35

119

Sylwia Koleśnik

um_sylwiakolesnik@miedzyzdroje.pl

Agnieszka Biegun

um_agnieszkabiegun@miedzyzdroje.pl

Kamila Grudzińska

um_kamilagrudzinska@miedzyzdroje.pl

 

II PIĘTRO

202

Burmistrz Międzyzdrojów

Mateusz Bobek

 

218

Zastępca Burmistrza

Beata Kiryluk

 

201

Sekretariat Burmistrza

Katarzyna Banach   

um@miedzyzdroje.pl

91 327 56 31

203

Sekretarz Gminy

Adam Szczodry

um_sekretarz@miedzyzdroje.pl

 

204

Referat Infrastruktury

Małgorzata Somska (oświetlenie ulic)

um_malgorzatasomska@miedzyzdroje.pl

Anna Lewandowska (inwestycje)

um_annalewandowska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 61

205

Artur Widorowski (utrzymanie dróg)

drogownictwo@miedzyzdroje.pl

Katarzyna Kapral (zajęcie pasa drogowego)

um_katarzynakapral@miedzyzdroje.pl

91 327 56 46

221

Magdalena Olejniczak (zamówienia publiczne)

um_magdalenaolejniczak@miedzyzdroje.pl

Monika Koput (inwestycje)

um_monikakoput@miedzyzdroje.pl

91 327 56 52

206 A

Mariusz Wieczorek – Kierownik

um_mariuszwieczorek@miedzyzdroje.pl

91 327 56 59

607 332 699

206

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Dagmara Zygan (użytkowanie wieczyste, przekształcenia, numeracja porządkowa)

um_dagmarazygan@miedzyzdroje.pl

Sylwia Węgrzycka-Wnuk (mieszkania komunalne)

um_sylwiawegrzyckawnuk@miedzyzdroje.pl

91 327 56 66

207

Magdalena Dunder - Kierownik (podziały nieruchomości)

um_magdalenadunder@miedzyzdroje.pl

91 327 56 32

607 530 255

208

Małgorzata Baczyńska (sprzedaż nieruchomości)

um_malgorzatabaczynska@miedzyzdroje.pl

Agnieszka Kowalewska-Sikorska (dzierżawy, ZARR ‑ przedsiębiorcy)

um_agnieszkakowalewskasikorska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 32

209

Planowanie Przestrzenne

Andżelika Przygodzka             

um_andzelikaprzygodzka@miedzyzdroje.pl

Patrycja Deptuła    

um_patrycjadeptula@miedzyzdroje.pl    

91 327 56 51

214

Referat Budżetu i Finansów

Anna Bartelmuss

um_annabartelmuss@miedzyzdroje.pl

Alicja Cader           

um_alicjacader@miedzyzdroje.pl

91 327 56 55

215

Magdalena Zienko 

 um_magdalenazienko@miedzyzdroje.pl

 Anna Adamczak

 um_annaadamczak@miedzyzdroje.pl

 Ewelina Frankowska

 um_ewelinafrankowska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 62

216

Bożena Hok - Skarbnik Gminy

um_skarbnik@miedzyzdroje.pl

 

 

217

 Katarzyna Karwan - Kierownik 

 um_katarzynakarwan@miedzyzdroje.pl

Stanisława Widorowska – Zastępca Skarbnika

um_stanislawawidorowska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 42

III PIĘTRO

305

Referat Bezpieczeństwa, Spraw Organizacyjnych i Archiwum

Katarzyna Nakonieczna (zarządzanie kryzysowe)

um_katarzynanakonieczna@miedzyzdroje.pl

91 327 56 37

325 A

Andrzej Oler (archiwum)

um_andrzejoler@miedzyzdroje.pl

91 327 56 80

312

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Krzysztof Grądz – Informatyk

krzysztof_gradz@miedzyzdroje.pl

 

321

Ewa Mioduszewska (dowody osobiste, becikowe, kwalifikacja wojskowa)

um_ewamioduszewska@miedzyzdroje.pl

Monika Kalemba (ewidencja ludności, karta mieszkańca)

um_ewidencjaludnosci@miedzyzdroje.pl

91 327 56 33

324

Marta Trojan – Kierownik Wydziału, Kierownik USC

usc@miedzyzdroje.pl

Mirosława Nowińska – Zastępca Kierownika Wydziału, Zastępca Kierownika USC, (kadry)

um_miroslawanowinska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 58

609 490 006

91 327 56 63

722 010 627

 

Inspektor Danych Osobowych / audytor wewnętrzny

Krzysztof Rychel

krzysztof.rychel@miedzyzdroje.pl

601 080 704