Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Redaktor naczelny Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje
Anetta Czyżak
Referat Promocji, Kultury i Turystyki

tel. 91 32 75 654 | 91 32 75 668
e-mail: anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl

Wydawca Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje