Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Redaktor naczelny Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje
Anetta Czyżak
Referat Promocji i Obsługi Klienta

tel. 91 32 75 654
e-mail: anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl

Wydawca Informatora Samorządowego Gminy Międzyzdroje
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
ul. Książat Pomorskich 5 
72-500 Międzyzdroje