Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

1 maja 2008 roku Burmistrz Międzyzdrojów ogłosił konkurs na opracowanie znaku graficznego - logo promującego miasto i gminę Międzyzdroje.

Zgodnie z regulaminem konkursu został on podzielony na etapy. I tak:

 • do 18 sierpnia 2008 roku - składanie prac konkursowych i ocena prac przez Komisję Konkursową,
 • do 01 października 2008 roku - konsultacje społeczne - głosowanie mieszkańców Gminy Międzyzdroje,
 • październik 2008 roku - ogłoszenie wyników konkursu.

Termin składania prac konkursowych (ponad 3 miesiące) został ustalony celowo tak, by każdy zainteresowany konkursem miał czas na przygotowanie swojej oferty.

Termin obejmował okres przed wakacjami oraz czas wakacji, czyli wolny okres dla młodzieży i wszystkich tych, którzy mają czas i ochotę odpocząć - przygotowując projekt graficzny. Ponadto zaproponowano miesiąc konsultacji społecznych wśród mieszkańców i wszystkich zainteresowanych konkursem aby ich glos był możliwy do oddania i jednocześnie miał wpływ na ostateczny werdykt.

20 czerwca Zarządzeniem Nr 107/PROM/08 została powołana 7-mio osobowa Komisja Konkursowa, w skład której weszły osoby z branży pijar, t.j. grafik komputerowy, oraz fachowcy z dziedziny Public Relations, co niezmiernie wpłynęło na jakość oceny nadesłanych projektów.

W dniu 27 sierpnia 2008 r, w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie Komisji , której zadaniem była wstępna ocena prac konkursowych oraz wyłonienie trzech najlepszych projektów.

Konkurs na opracowanie logotypu Międzyzdrojów cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Urzędu wpłynęło 38 zakopertowanych ofert z całej Polski, zawierających od jednej do kilku prac konkursowych (zgodnie z regulaminem konkursu autorzy prac mogli nadsyłać dowolną ilość projektów). W sumie komisja dokonała oceny 75 projektów. Ocena prac odbywała się na podstawie przyjętych kryteriów oraz określonej skali ocen:

Kryteria konkursowe

 • symbolika nawiązująca do hasła Międzyzdroje - miasto gwiazd wzbudzająca pozytywne skojarzenia z miastem i gminą Międzyzdroje
 • oryginalność projektu, jego niepowtarzalność i atrakcyjność
 • rozpoznawalność i uniwersalność projektu w tym: łatwość skojarzenia z charakterem miejscowości Międzyzdroje
 • łatwość zapamiętywania (charakterystyczne elementy wyróżniające projekt łatwe do zapamiętania)
 • grafika (łatwość powielania, kolorystyka - ilość zastosowanych kolorów, rola kolorów użytych w projekcie)

wartość techniczna projektu

Skala ocen

 • od 1 do 6 w tym
 • 1 - najniższa ocena
 • 6 - najwyższa ocena

Na podstawie przyjętych kryteriów oraz skali ocen, Komisja Konkursowa dokonała oceny prac konkursowych odrzucając te, które nie spełniały kryteriów konkursowych i jednocześnie wybierając i oceniając te, które jej zdaniem spełniały wszystkie ustalone kryteria. Na tej podstawie wyłoniono 3 najlepsze projekty, które zostały poddane konsultacjom społecznym.

Od 01 września do 16 września projekty zostały poddane opinii internautów i umieszczone na stronie internetowej miasta, gdzie można było oddać głos na jeden z wybranych projektów.

Niestety nieuczciwi internauci doprowadzili do wyłączenia sondy. Zgodnie z regulaminem konkursu dalsze konsultacje społeczne odbywały się w formie ankietowej. Przygotowano dwie urny wyborcze oraz przeprowadzono dodatkowy sondaż wśród uczniów Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach i Radnych Rady Miejskiej.

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji oraz uzyskanych wyników glosowania Komisja w dniu 07 października 2008 r jednomyślnie przyjęła projekt nr 3 - Pana Michała Dorosza z Marek jako logo miasta Międzyzdroje.