Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Harmonogram wdrożenia i realizacji Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022

 

Lp.
Data/Termin
Działania
Podmiot odpowiedzialny/ Wykonawca
1
Wrzesień - grudzień 2021r.
Kampania informacyjno – promocyjna dot. Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego i prezentacja Koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej przed nowym ratuszem www.miedzyzdroje.pl
Burmistrz Międzyzdrojów
 
Referat Promocji, Kultury
i Turystyki–siedziba ul.Kolejowa 33
Nowe Centrum Sp. z o o
2
30.09.2021r.
Ogłoszenie o rozpoczęciu zgłaszania projektów   do budżetu obywatelskiego gminy Międzyzdroje na 2022 r. przez mieszkańców, ogłoszenie harmonogramu i procedury tworzenia budżetu obywatelskiego.
Burmistrz Międzyzdrojów,
 
Referat Promocji, Kultury
i Turystyki
3
01.10.2021r. do 22.10.2021r.
Termin składania zgłoszeń projektów do Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego Gminy Międzyzdroje na 2022 r. przez mieszkańców.
Prowadzenie działań doradczych i zapewnienie wsparcia dla mieszkańców gminy, w związku z przygotowaniem wniosków do Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego– w każdą środę w godz. 14.00 do 16.30.
Biuro Obsługi Interesanta (podawcze) Urząd Miejski pok. Nr 9
 
Referat Promocji, Kultury
i Turystyki, ul. Kolejowa 33 
Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego,ul.Książąt Pomorskich 5
4
do 15.10.2021r.
Podanie do publicznej wiadomości informacji o formach głosowania i punktach do głosowania pisemnego mieszkańców.
Referat Promocji, Kultury i Turystyki
5
25.10.2021r.
do 28.10.2021r.
Weryfikacja wstępna i formalna zgłoszonych projektów. Dokonanie analizy techniczno-finansowej i oceny możliwości realizacji złożonych projektów przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego z pomocą merytoryczną odpowiednich komórek i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku niejasności dotyczących treści zgłoszonego projektu konsultacje z ich autorem.
Zespół ds. budżetu obywatelskiego.
6
29.10.2021r.
do 03.11.2021r.
Zatwierdzenie wyników analiz i ocen przez Burmistrza Międzyzdrojów.
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców gminy Międzyzdroje wraz z ich kosztem szacunkowym, poprzez umieszczenie listy projektów na stronie internetowej gminy Międzyzdroje www.miedzyzdroje.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Burmistrz Międzyzdrojów,
 
Referat Promocji, Kultury
i Turystyki 
7
03.11.2021r.
do 12.11.2021r.
Prezentacja propozycji projektów do realizacji      w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. na stronie internetowej  www.miedzyzdroje.pl  
Prezentacja koncepcji zagospodarowania przestrzeni przed nowym ratuszem i w Międzynarodowym Domu Kultury
(jeżeli nie będzie obostrzeń zw. z pandemią)
Burmistrz Międzyzdrojów,
Referat Promocji, Kultury
i Turystyki  
 
Wnioskodawcy
 
Nowe Centrum Sp. z o o
8
15.11.2021r.
do 26.11.2021r.
Głosowanie mieszkańców w formie pisemnej na wybrane projekty w ramach MBO i koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej  przed nowym ratuszem
Mieszkańcy Gminy Międzyzdroje
9
29.11.2021r.
do 03.12.2021r.
Weryfikacja wyników głosowania i ustalenie listy projektów, które uzyskały najwyższą ilość głosów.
Zespół ds. budżetu obywatelskiego
10
do 05.12.2021r.
Przyjęcie i ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.
Ogłoszenie wyników wyboru jednej z koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej przed nowym ratuszem.
Burmistrz Międzyzdrojów
 
Referat Promocji, Kultury
i Turystyki
 
Nowe Centrum Sp. z o o
11
Od stycznia 2022r.
Realizacja projektów wybranych w głosowaniu publicznym przez mieszkańców Gminy Międzyzdroje.
Referat Promocji, Kultury
i Turystyki i Wnioskodawcy.