Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Publikacja

ZARZĄDZENIE NR 256/POK/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego ds. oceny merytorycznej i formalnej projektów oraz ustalenia list zadań do głosowania w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.


Publikacja

ZARZĄDZENIE NR 255/POK/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 października 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi procesu głosowania, sposobu oddawania głosów oraz weryfikacji ważności głosów i uprawnień do głosowania Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.


Publikacja

Zarządzenie nr 238/POK/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r., określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji i listy poparcia, ustalenia sposobu i miejsca udostępnienia formularzy zgłoszenia oraz terminów ogłoszenia wyników glosowania


Publikacja

Uchwała Nr XL/463/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy Międzyzdroje konsultacji społecznych w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok