Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Program Cyfrowa Gmina sfinansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w związku ze wsparciem z REACT-EU

w związku ze wsparciem z REACT-EU

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z Funduszy Europejskich Unii Europejskiej, Gmina Międzyzdroje pozyskała grant w wysokości 100 000 tys. zł. W ramach grantu samorząd planuje zakup 14 sztuk nowego sprzętu komputerowego oraz jego konfigurację i wdrożenie, a także specjalistycznego oprogramowania do filtrowania poczty elektronicznej. Nowym sprzętem będą laptopy. Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.