Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Strategia Rozwoju Gminy Międzyzdroje 2023-2030 wersja 2.0 z dnia 01.06.2023 – do zaopiniowania przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (po wprowadzeniu zmian wynikających z konsultacji społecznych)


Publikacja

Strategia 2023-2030 po konsultacjach wersja 2.0 - 01.06.2023