Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Śladami historii

Na miłośników historii czekają – Grodzisko w Lubinie z X-XII wieku. Badania archeologiczne prowadzone w ostatnich latach pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Rębkowskiego wzbogaciły informacje o najstarszej historii miejscowości i potwierdziły, że w X-XIII wieku funkcjonował w Lubinie jeden z ważniejszych ośrodków grodowych Pomorza Zachodniego. Stanowisko broni V-3 w Zalesiu to jedyna w Polsce ekspozycja tajnej broni niemieckiej V3, z okresu II wojny światowej. Ekspozycja umiejscowiona jest w bunkrze, gdzie były składowane pociski V3. W pobliżu bunkra znajdują się betonowe podstawy, pozostałości po działach dalekiego zasięgu. Na spacery polecamy podziwianie urokliwej nadmorskiej architektury zabytkowej oraz odwiedziny w Izbie Pamięci Gminy Międzyzdrojów, która znajduje się przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach.


Mapa