Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Mieszkańcy Międzyzdrojów zdecydują o zieleni!

Przedkładam Państwu 3 koncepcje zagospodarowania przestrzeni publicznej przed nowym ratuszem, który projekt zostanie wybrany do realizacji zdecydujecie Państwo już sami w głosowaniu. Chciałbym, żeby to było kolejne, zielone miejsce na mapie Międzyzdrojów, dające ciszę, spokój oraz wytchnienie w otoczeniu przyrody. Prezentuję Państwu te koncepcje i ich wstępne, krótkie założenia projektowe: – mówi Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek

1. Koncepcja architektoniczno- urbanistyczna zagospodarowania placu przed nowobudowanym ratuszem w Międzyzdrojach – opracowana przez  –   Bogdanowicz, Chmielewska Architekci .

Założenia;  Głównym założeniem kompozycji było wyodrębnienie dwóch głównych ciągów pieszych przecinających plac, na których przedłużeniu znajduje się  nowobudowany  ratusz miejski. Zostały zdefiniowane strefy. Miejska – otwarta (centrum placu) – miejsce tętniące życiem, przeznaczone do organizowania festynów, okazjonalnych kiermaszów, koncertów muzycznych oraz strefę  i relaks. Wyznaczone zostały miejsca w przestrzeni na  tzw. zewnętrzną salę ślubów, czytelnię miejską, strefę odpoczynku i relaksu, z fontanną i strefę zielonej wydmy.

 
 

Projektanci zadbali o bardzo bogaty program zieleni. Wprowadzono zieleń wysoką w postaci szpalerów oraz stref zieleni wysokiej, trawy ozdobne oraz dużą ilość zieleni ozdobnej w postaci „kolorowych dywanów” i zieleńców.

2. Koncepcja zagospodarowania placu nowego Centrum Park Kultury Międzyzdroje – opracowana przez –  ARCHidea Pracownia Projektowa.

Założenia; projekt przedstawia zagospodarowanie placu przed nowym ratuszem, z podziałem na: centralną część placu, ciągi piesze i rowerowe, strefę rekreacji, strefę wypoczynku i strefę usług. 

    

Otwarta, duża przestrzeń, dużo zieleni i mała architektura, dająca miejsca wypoczynku i spokoju. Powierzchnia do wykorzystania na różne funkcje miejskie i społeczne np. do  organizowania jarmarków okazjonalnych (świątecznych) , imprez okolicznościowych, kiermaszów, spotkań autorskich, kameralnych koncertów, przedstawień  i festiwali oraz strefę  relaksu i wypoczynku przeznaczonej do integracji.  W centralnym punkcie przed budynkiem ratusza – fontanna.  Architekci proponują Plac jako strefę zieleni miejskiej sprzyjającej tworzeniu przyjaznej przestrzeni, jako wizytówki oraz reklamy miasta. 

3. Koncepcja zagospodarowania Placu Miejskiego w Międzyzdrojach – opracowana przez  AKO ARCHITEKCI. 

Koncepcja zakłada stworzenie placu pełnego życia, dającego liczne możliwości użytkowania. Stworzenie zielonej wyspy w środku miasta zachęcającej zarówno mieszkańców i turystów do korzystania z różnorodnych form rekreacji. Aby uniknąć efektu pustej, wybetonowanej przestrzeni zaprojektowano zieleń ,która przenika w głąb placu. Organiczne kształty nasadzeń, tarasowego układu roślinności wyznaczają na placu wielofunkcyjne, mniejsze przestrzenie, które swojej skali i kształtom staja się bardziej kameralne i przyjazne. 

 

 

Zaprojektowano 3 główne funkcje placu: Strefę placu centralnego – przed wejściem do ratusza zaprojektowano najbardziej reprezentacyjną część placu: wielofunkcyjną przestrzeń, otoczoną amfiteatrem, z fontanną. Plac wielu możliwości, jako centrum różnorodnych aktywności np. umożliwiający organizację wydarzeń, imprez, obchodów ważnych dla miasta, występów muzycznych, czy teatralnych, pokazy mody, kino plenerowe itp. Oprócz charakteru eventowego, centralna oś placu pozwala na dodatkowe aktywności sezonowe np. lodowisko, jarmark świąteczny, wystawy itp.    Strefa relaksu – organiczne formy zieleni, liczne zaułki, zielone gniazda, ławki, trawniki oraz hamaki itp. Umożliwiają spędzenie wolnego czasu w przyjaznym naturalnym środowisku. Zaprojektowano – Strefę dla dzieci – dwa place zabaw: linarium, trampoliny, huśtawki.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami. Jestem otwarty na dyskusję i współpracę. 

Zapraszam do konsultacji i udziału w wyborze tej koncepcji, która najbardziej odpowiada Państwa oczekiwaniom. Razem zadbajmy o naszą nową zieloną przestrzeń. 

Burmistrz Międzyzdrojów – Mateusz Bobek


Publikacja

Koncepcja nr 1 - Bogdanowicz, Chmielewska Architekci


Publikacja

Koncepcja nr 2 - ARCHidea Pracownia Projektowa


Publikacja

Koncepcja nr 3 - AKO ARCHITEKCI