Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Miasta partnerskie

Sellin (Rugia) - NIEMCY

Sellin – współpraca została nawiązana w 2005 roku. Uchwałą Nr XXXVI/374/05 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 2 grudnia 2005r. formalnie podjęto współpracę między miastami. W 2006 r. podpisano umowę partnerską. W ramach współpracy w 2007 r. zrealizowano min. międzyszkolny projekt edukacyjny. Spotkania w ramach współpracy partnerskiej miast odbywały się w latach 2007 – 2011.

www.ostseebad-sellin.de

 

 

LOMMA KOMMUN - SZWECJA

Lomma  – współpraca została nawiązana w 2003 roku. W 2004 roku Rada Miejska w Międzyzdrojach podjęła uchwałę nr XX/196/04 z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie współdziałania z Gminą Lomma – Szwecja. W tym samym roku została podpisana umowa trójstronna pomiędzy Gminą Międzyzdroje, Gminą Boronów oraz gminą Lomma. Spotkania delegacji miały miejsce na przełomie 2004 i 2005 roku.

www.lomma.se

 

 

Helsingborg - SZWECJA

Helsingborg – nawiązanie współpracy nastąpiło w roku 2007. Uchwałą Nr LV/570/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 2010r.  formalnie podjęto współpracę pomiędzy miastami. W dniu 27 maja 2010r w ramach pobytu delegacji miasta Helsingborg oraz firmy NSR w Międzyzdrojach podpisano list intencyjny wyrażający wolę i chęć współpracy z miastem Helsingborg oraz firmą NSR w dziedzinie ochrony środowiska, kultury, edukacji i sportu  oraz poszerzanie wiedzy w dziedzinie gospodarki odpadami. Ostatnie wspólne spotkanie miało miejsce w 2011r. gdzie delegacja firmy NSR i miasta Helsingborg gościła w Międzyzdrojach w ramach organizowanej konferencji p.t.” Gospodarka odpadami na obszarze Powiatu kamieńskiego i miasta Świnoujście”.

www.helsingborg.se

 

 

Powiat Bachczysarajski (Autonomiczna Republika Krymu)

Powiat Bachczysarajski  (Autonomiczna Republika Krymu)  - współpraca została zainicjowana przez Instytut Rozwoju Regionalnego w 2009 r. W 2010r. w ramach uczestnictwa Gminy Międzyzdroje w projekcie  p.n. „Współpraca partnerska Gmin i Powiatów województw zachodniopomorskiego i pomorskiego z ich odpowiednikami położonymi na terenie autonomicznej Republiki Krymu” odbyły się dwie wizyty – delegacji Gminy  Międzyzdroje w Bachczysaraju oraz delegacji Ukrainy w Międzyzdrojach. Wynikiem spotkania było podpisanie listu intencyjnego. List intencyjny został podpisany w dniu 20 września 2010 r. w Szczecinie. Od 2010r. nie kontynuowano współpracy.

 

Izola - SŁOWENIA

Izola – Uchwałą nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011r. podjęto współpracę pomiędzy Gminą Międzyzdroje i Miastem Izola w zakresie promocji, edukacji, kultury i sportu. Współpraca miasta odbywała się na przełomie lat 2011 – 2017.    W 2017 roku w Lublanie podczas Polsko – Słoweńskiego Forum Inwestycyjnego nastąpiło podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Gminą Międzyzdroje a Miastem Izola. W ramach współpracy zrealizowano liczne działania promocyjne w tym: min. wystawę „Tożsamość Słowenii – desing w służbie państwa w 2012r., wizytę Ambasadora Słowenii w Międzyzdrojach w 2012r., wystawę „Różnorodność w turystyce – Międzyzdroje / Wyspa Wolin”, prezentowaną w Izoli w 2013r.

www.izola.si

 

 

Čačak - SERBIA

Čačak  -  współpracę w roku 2011 zainicjowały szkoły – ówczesne Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach oraz Szkoła Medyczna w Čačku. Współpraca pomiędzy miastami została podjęta Uchwałą nr XI/85/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2011r. W 2011 roku w Międzyzdrojach gościła delegacja miasta Čačak oraz młodzież i nauczyciele  ze szkoły medycznej . Spotkanie zaowocowało podpisaniem Porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Międzyzdroje a Miastem Čačak oraz  Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach i Szkołą Medyczną w  Čačku. Ostatnie wspólne spotkanie miało miejsce w Serbii w 2011r.

www.cacak.org.rs

 

 

Jelenia Góra - Będzin - POLSKA

Jelenia Góra –  porozumienie o współpracy zostało podpisane w dniu 23 września 2009 r w Jeleniej Górze, obejmujące podejmowanie wspólnych działań w dziedzinie kulturalnej, turystycznej, sportowej i gospodarczej. Formalne nawiązanie współpracy nastąpiło poprzez podjęcie uchwały nr LV/569/10 rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 2010r. Współpraca obejmowała lata 2009 – 2011. Odnowienie  współpracy nastąpiło w 2020 roku i jest kontynuowane.

www.jeleniagora.pl

 

 

Bydgoszcz - POLSKA

Bydgoszcz – porozumienie o współpracy promocyjnej miast zostało podpisane w 2010r. w Bydgoszczy, sformalizowanie współpracy nastąpiło wprowadzeniem uchwały nr LV/569/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 2010r Międzyzdrojach. Współpraca promocyjno – turystyczna była kontynuowana w kolejnych latach 2011 – 2012.

www.bydgoszcz.pl

 

Cassino - WŁOCHY

 

Cassino - nawiązanie współpracy nastąpiło w roku 2015r.,podpisano list intencyjny o współpracy. Współpraca była kontynuowana w 2019r. w ramach obchodów 75- lecia bitwy o Monte Cassino. W 2020r. podjęto uchwałę Rady Miejskiej nr XIX/220/20 z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie współpracy partnerskiej z Miastem – Gminą Cassino. Współpraca jest kontynuowana i obejmuje obszary historii, promocji, kultury, turystyki, edukacji i sportu oraz wymiany dzieci i młodzieży oraz udziału w imprezach i wydarzeniach edukacyjno – sportowo – rekreacyjnych.   

www.comune.cassino.fr.it.