Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Herb Międzyzdrojów

Symbole herbu Międzyzdrojów związana jest z nadmorskim charakterem miasta. W latach 90 były kojarzone jeszcze z nadmorskim uzdrowiskiem. Herb przedstawia na białym tle wizerunek zachodzącego za niebieskie fale morskie, czerwonego słońca z promieniami, na tle fal morskich czarna kotwica, która usytuowana jest nad brzegiem plaży.

herb przedwojennych Międzyzdrojów

Do dzisiaj brakuje ważnego dokumentu określającego pierwowzór herbu oraz dokumentu nadającego Międzyzdrojom prawa do herbu.

Przyjmując rok 1947 za moment nadania praw miejskich, w tym czasie musiało miasto otrzymać własny herb (lub nieco później). Dopiero w połowie lat 80 po odłączeniu się  Towarzystwo Miłośników Międzyzdrojów postanowiło przyczynić się do uporządkowania sprawy herbu miasta. W październiku 1985 r. przedstawiono Radzie Narodowej Miasta i Gminy kilka wzorów herbu, występujących już w takich miejscach jak na budynku PKP od strony peronów, na sztandarze Oddziału PTTK, wydaniu zbiorowym „Dzieje Ziemi Wolińskiej”, czy na frontonie budynku Ośrodka Kultury. Aby dokonać wyboru Rada Narodowa Miasta i Gminy postanowiła odwołać się do mieszkańców, by wolą większości mogła dokonać wyboru, zachęcając jednocześnie do własnych propozycji i oceny przedstawionych wzorów. Projekty herbów umieszczone zostały w budynku Urzędu Pocztowego. Podczas trwania konkursu jeden z mieszkańców Międzyzdrojów przekazał herb z 1933 roku z własnych zbiorów rodzinnych.

herb z 1984 r.

Zachowując poszczególne elementy dotychczasowych wzorów – morze, słońce, kotwica – Pan Adam Natkański wykonał 3 własne projekty. Po konsultacji Rady Narodowej Miasta i Gminy z mieszkańcami w 28 stycznia 1986 roku zatwierdzono jeden z herbów Pana Adama Natkańskiego z nie wielką zmianą tzn. wprowadzono element plaży u dołu herbu.

W 1990 roku podczas przemian samorządowych gmin w III RP, Rada Miejska ponownie zatwierdziła herb jako symbol miasta, którego wersja używana jest do dzisiaj. W 2003 roku herb uwzględniony został w statucie gminy.

W 2013 r. zdaniem Ministerialnej Komisji Heraldycznej w Warszawie, aktualny symbol miasta, jest zbyt skomplikowany i trzeba byłoby więc zaprojektować nowy.

Radni znaleźli jednak wyjście z sytuacji, obecny herb zafunkcjonował nieoficjalnie w statucie Gminy Międzyzdroje.

przypinka na szpilkę lata 60

 wazon z okresu międzywojennego

 naszywka harcerska lata 90